Annet Kil

Annet Kil

Voorzitter College van Bestuur Gooise Scholen Federatie

"Ieder kind, iedere jongere, ieder mens communiceert met en door muziek. Iedereen verstaat die taal.
Richard Wagner stelde: De muziek begint daar waar woorden stoppen. Muziek leert ons samen luisteren, samen leven en samen leren.

In de muziek komen we samen en zijn we één.
Om die reden gun ik iedere leerling meer muziek omdat muziek meer mogelijk maakt."

Annet Kil

"De taal van muziek is universeel."