Financiering

Financiering

Op welke manieren kun je muziekonderwijs financieren?

Financiering voor bestuurders en beleidsmakers

Je hebt samen met een aantal partners een geweldig idee om meer muziek in de klas voor elkaar te krijgen op de basisscholen in jouw regio. De vraag is nu: waar komt het geld vandaan om je plannen structureel te financieren? Welke financieringsbronnen zijn er en hoe ga je te werk?

Extra budget werven lijkt een hele opgave, maar als je goed voorbereid bent, goed samenwerkt en het op een gestructureerde manier aanpakt, kun je zeker succes behalen. Er zijn meer financiers die willen bijdragen dan je misschien denkt – maar je moet ze wel weten te overtuigen. Daarvoor is een gedegen voorbereiding nodig: zorg dat je met een goed verhaal komt. Inspirerend, goed onderbouwd en realistisch van opzet. Zo kweek je enthousiasme bij potentiële gevers, én vertrouwen in het plan en de organisatie ervan.

In ons Handboek voor meer muziek in de klas hebben we een handzaam vijfstappenplan voor financiering opgenomen. Handig als naslagwerk voor jouw fondsenwerving!

Bekijk het vijfstappenplan in het Handboek.

Financiering voor scholen

De beste manier om muziekonderwijs te financiering is door er duurzaam budget voor vrij te maken in de begroting, en je formatie optimaal samen te stellen om muziekonderwijs echt te borgen in je curriculum.

Maar dat heb je niet van de een op de andere dag voor elkaar. Tot die tijd, zijn er verscheidene opties om vast een financiële impuls te geven aan je muziekonderwijs. We sommen er hieronder een aantal voor je op.

  • Ga op zoek naar een penvoerder van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Deze regeling is bedoeld voor alle soorten cultuureducatie, waaronder muziek. Je kunt als school met een muziekonderwijsvraag naar een penvoerder stappen. Die kan vervolgens onderzoeken of er gelden beschikbaar zijn en zijn netwerk inzetten om aan deze vraag invulling te geven.
  • Onderzoek of er een gemeentelijke subsidieregeling is, zoals in Zwolle, of een regeling op provinciaal niveau, zoals in Limburg.
  • Onderzoek of je in aanmerking komt voor financiering vanuit een fonds, bijvoorbeeld bij het VSBfonds. Dit fonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. Zij gelooft dat de werking van kunst en cultuur op het individu, collectieve effecten in de samenleving tot stand brengt. Bekijk de video’s en de mogelijkheden voor een aanvraag via thema Mens en Maatschappij en/of Kunst en Cultuur.
  • Organiseer een wervende actie, zoals een kerstmarkt of sponsorloop, waarmee geld wordt opgehaald voor de aanschaf van een instrument zoals een gitaar, piano of een paar sets boomwhackers.
  • Wil je graag instrumenten aanschaffen, maar is je budget beperkt? Denk dan bijvoorbeeld eens aan plastic of gebruikte instrumenten. Ben je lid van een Leerorkest of een soortgelijke sociaal-maatschappelijke muziekeducatieprogramma? Bekijk dan de mogelijkheden om instrumenten te lenen van Het Instrumentendepot Leerorkest.
  • Ga slimme samenwerkingen aan met het theater of podium in de buurt van de school, met de muziekschool, het kunstencentrum, harmonie of andere muziekvereniging, of kijk of je zelfstandige vakleerkrachten muziek kunt betrekken bij het muziekonderwijs op je school.

Buitenschoolse ondersteuning voor minder draagkrachtige gezinnen:

  • Het Jeugdfonds Sport & Cultuur wil dat kinderen uit gezinnen waar weinig geld is lessen op kunst en cultuurgebied kunnen volgen. Het Jeugdfonds maakt het mogelijk dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen toch kunnen meedoen. Meer weten? Ga naar de site van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.