Ans Buys

Ans Buys

Voormalig directeur lerarenopleidingen

Ans Buys is voormalig directeur lerarenopleidingen en strategisch adviseur van de minister inzake het lerarenbeleid.

Mijn wens is dat leerkrachten in het primair onderwijs en de pabo-studenten optimaal gebruik maken van alle kansen die we hen bieden om muziekonderwijs interessanter, beter en leuker te maken voor hun leerlingen èn voor henzelf.
Ans Buys

Muziekonderwijs interessanter, beter en leuker maken voor leerlingen én leerkrachten en pabo-studenten zelf.