Arend Eilander

Arend Eilander

Ambassadeur Méér Muziek in de Klas Lokaal Zwolle

Arend Eilander is voorzitter van het College van Bestuur van Vivente in Zwolle.

'Het is dagelijks om ons heen. Op blije en vrolijke momenten, bij feesten en partijen maar ook op sombere of droevige dagen. Muziek!
Muziek is een ongelooflijk krachtig middel om je te uiten, om troost of blijdschap in te vinden, maar ook én vooral om samen te doen en te maken. ‘Méér muziek in de klas’ sluit daar bij aan. We vinden het ongelooflijk belangrijk dat kinderen in hun brede algemene culturele vorming, al jong kennismaken met muziek. Zelf muziek maken, luisteren naar muziek, instrumenten leren kennen en zelf muziek ten gehore brengen.

De komende periode mag ik de Zwolse Muziektafel gaan voorzitten, initiatieven stimuleren en ontplooien en samen meer muziek in de klas en school mogelijk maken. Dat zal ik doen als lokale ambassadeur.'


Arend Eilander

"Het ambassadeurschap is breder dan onze stichting alleen, en daarom zal ik het onderwijs in de brede zin vertegenwoordigen. Zowel in de stad Zwolle als in de nabije regio. Ik verwacht met mijn ervaring en inzichten een bijdrage te kunnen leveren aan de doelen en uitgangspunten van ‘Méér muziek in de klas’."