Bert Frölich

Bert Frölich

Directeur-bestuurder Kunstwerk! - De Liemers

Als kinderen muziek maken dan gebeurt er wat. Vanaf 2008 zijn we bezig meer muziek in de klas te brengen. In een tijd waarin muzieklessen in school niet meer vanzelfsprekend waren en waar muziekscholen onder druk stonden was en is ons doel om via de school kinderen te enthousiasmeren voor muziek. De stappen die we toen hebben gezet zijn bijzonder. Inmiddels wordt op bijna alle scholen in ons werkgebied De Liemers op één of andere wijze meer muziek gegeven. Ons scholenteam is bijgeschoold op het gebied van muziekles geven in de klas. Het is mooi dat de ontdekking van het instrument, het samenspel en het toewerken naar eindpresentaties zoveel plezier brengt bij kinderen en leerkrachten, ouders en grootouders. Het begint met plezier, maar daarnaast draagt muziek ook bij aan de ontwikkeling van het kind en later volwassene. In een veranderende wereld hebben we steeds meer behoefte aan creatieve en flexibele mensen die goed om kunnen gaan met veranderingen. Muziek kan bijdragen aan een andere mindset. Wat dat betreft is muziek niet alleen leuk, maar ook heel waardevol!

Daarom zet ik mij volledig in voor nog meer Muziek in de klas en natuurlijk daarbuiten!

Bert Frölich