Ester van de Haar

Ester van de Haar

Directeur-bestuurder Amphion Cultuurbedrijf

Ik geloof in de kracht van verbinding. Muziek brengt mensen in contact met elkaar. En met zichzelf.

De vraagstukken in de wereld zijn niet meer door individuen met bestaande antwoorden op te lossen. Muziek stimuleert de creativiteit die we nodig hebben. Oordeelvrij open staan voor twijfel en lef om de gebaande paden te verlaten, dat is wat we nodig hebben. Muziek de-escaleert en verzacht en vertelt verhalen.

En dat alles begint bij kinderen. Daar start de verwondering en verbeeldingskracht die we nodig hebben. Aan ons de taak dat te stimuleren en aan te wakkeren. Op school, in de klas, thuis. En de Achterhoek is de regio bij uitstek om daar prachtige voorbeelden van te laten zien. Ik ben trots dat ik daar ambassadeur voor mag zijn.

Ester van de Haar
Directeur-bestuurder Amphion Cultuurbedrijf
Kwartiermaker Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek

Ester van de Haar