Rinda den Besten

Rinda den Besten

Bestuurder en toezichthouder

Rinda den Besten is bestuurder en toezichthouder in: Onderwijs, Sport, Gezondheidszorg, Jeugd en Woningcorporatie.

‘Goed onderwijs’ gaat volgens haar over veel meer dan taal en rekenen. Juist voor kinderen die thuis niet kennismaken met boeken, sport en muziek, is het heel belangrijk dat de school hun leven verrijkt met dat soort elementen. We moeten kinderen een brede ontplooiing bieden. Vanuit deze overtuiging ben ik onder andere ambassadeur voor Meer Muziek in de Klas. Als je als kind niet gezegend bent met cultureel onderlegde ouders, een museumjaarkaart, theaterbezoek en vioolles, is het best wel moeilijk om dergelijke talenten bij jezelf te ontdekken. Daarnaast is het voor kinderen ook gewoon heel fijn om met muziek bezig te zijn. Leerkrachten vertellen mij dat samen muziek maken goed is voor de groepsvorming. Het zorgt voor veel plezier en een betere dynamiek in de klas.

Rinda den Besten

'Ik gun ieder kind dat het kan leren, profiteren en genieten van muziekonderwijs. Muziek kan een kinderleven echt verrijken en daar plukt het zijn hele leven de vruchten van.'