Roy Budjhawan

Roy Budjhawan

Penningmeester

"Als bestuurslid wil ik graag bijdragen aan de versterking van de publiek-private samenwerking, onder andere door nog meer zichtbaarheid en draagvlak te creëren. Ook wil ik, vanuit mijn financiële achtergrond, zorgen voor een solide en stabiele financiering van Méér Muziek in de Klas door in te zetten op een brede financieringsmix."

Nevenfuncties

  • Voorzitter Stichting Bestuur Oikocredit Nederland Fonds
  • Voorzitter Stichting Nederlandse Inclusiviteitsmonitor
  • Directeur Vebego Foundation
  • Bestuurslid Stichting World Music Forum
Roy Budjhawan