Annet Kil, bestuurder Gooise Scholen Federatie, en anderen over muziekonderwijs in de Gooi en Vechtstreek

Annet Kil, bestuurder Gooise Scholen Federatie, en anderen over muziekonderwijs in de Gooi en Vechtstreek

"Muziek moet een onderdeel worden van de schoolcultuur. Als we samen voor dit doel gaan staan, dan is de kans van slagen heel groot."

We spraken Annet Kil (Méér Muziek in de Klas Lokaal-ambassadeur en bestuurder Gooise Scholen Federatie), Nanette Bakker (muziekmaker), Janine Teepen en Bastiaan Sparnaay (muziekdocenten) over muziekonderwijs in de Gooi en Vechtstreek.