Breng jouw school in kaart

Breng jouw school in kaart

Onderzoek waar jouw basisschool behoefte aan heeft

Wil je graag dat het muziekonderwijs op de school van je kind naar een hoger level wordt getild? Of vind je dat er op dit moment veel te weinig aan muziekonderwijs wordt gedaan? Wij helpen je om jouw school in kaart te brengen! Om hierachter te komen en er wat aan te kunnen doen, is het belangrijk om te weten hoe het ervoor staat met muziek in de klas.

Hoe begin je? Hier een checklist:

✓ Heeft de school een muziekmethode aangeschaft? Zo ja, voor welke groepen is deze en wordt deze methode intensief gebruikt? 
✓ Is er een vakdocent aanwezig die muziek geeft?
✓ Is muziekonderwijs opgenomen in het beleid? 
✓ Is het leerkrachtenteam positief tegenover muziekonderwijs?

Wat kun je doen om hier achter te komen?

 1. Lees de schoolgids en kijk wat er over muziek- of cultuuronderwijs is geschreven
 2. Ga in gesprek met verschillende leerkrachten. Vraag naar de muziekmethode, vakdocent en een eventuele uitwerking van muziek- of cultuuronderwijs zoals het geschreven is in de schoolgids. Onderzoek daarbij hoe de leerkracht en het team zelf tegen muziekonderwijs aankijken. Willen ze wel, maar is er geen tijd of geld? Of hebben ze hier juist geen behoefte aan?
 3. Ga in gesprek met ouders van een andere klas. Vraag of zij weten hoe het met muziek in de klas van hun kind gesteld is en breng zo de school in kaart. 

Bepaal op basis van de antwoorden van de vragen het profiel van jouw school

 • Je antwoord is overal nee, maar de school is positief tegenover muziekonderwijs: De 'Wij willen muziekonderwijs, maar moeten nog wel beginnen'-school
  • De school heeft geen muziekmethode of heeft er één aangeschaft, maar doet hier niets mee 
  • De school heeft geen vakdocent
  • In de schoolgids wordt niet of nauwelijks gesproken over muziekonderwijs. Of dit wordt in de praktijk niet verder uitgewerkt
  • Binnen het leerkrachtenteam staat iedereen wel open voor muziekonderwijs. Ze zien het belang ervan in en zouden hier best meer mee willen doen. 
 • Je antwoord is overal nee en de school is negatief tegenover muziekonderwijs: De 'Wij hoeven geen muziekonderwijs'-school
  • De school heeft geen muziekmethode of heeft er één aangeschaft, maar doet hier niets mee 
  • De school heeft geen vakdocent In de schoolgids wordt niet of nauwelijks gesproken over muziekonderwijs, of dit wordt in de praktijk niet verder uitgewerkt 
  • Binnen het leerkrachtenteam staat is er over het algemeen geen behoefte aan muziekonderwijs. Er is geen tijd, geen geld of men ziet het belang hiervan niet in.
 • Je hebt twee tot drie keer een ja en binnen het team is de behoefte aan meer: De 'Wij doen al aan muziek, maar willen meer'-school
  • De school heeft muziekonderwijs opgenomen in het beleid, gebruikt een muziekmethode en/of er is een vakdocent muziek in dienst
  • Binnen het leerkrachtenteam staat iedereen wel open voor muziekonderwijs en er is behoefte om hier zelf meer aan te doen. 
 • Je hebt twee tot drie keer ja, maar de school wil zelf niets extra doen: De 'Wij doen aan muziek en dat is voldoende'-school 
  • De school heeft muziekonderwijs opgenomen in het beleid, gebruikt een muziekmethode en/of er is een vakdocent muziek in dienst
  • Binnen het leerkrachtenteam staat iedereen open voor muziekonderwijs en op dit moment is dat wat hen betreft voldoende.

Volgende maand gaan we dit profiel omzetten in acties! Word in de tussentijd alvast lid van onze Facebookgroep 'Ouderambassadeurs voor Méér Muziek in de Klas'.