Méér Muziek in de Klas is erkend door toezichthouder CBF

Méér Muziek in de Klas is erkend door toezichthouder CBF

Sinds 1 mei 2021 heet Stichting Méér Muziek in de Klas het keurmerk Erkend Goed Doel. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) geeft deze erkenning aan fondsenwervende organisaties die op een verantwoorde wijze geld inzamelen voor een goed doel. Dit betekent dat u als donateur erop kunt vertrouwen dat wij uw giften op verantwoorde wijze besteden.

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op het inzamelen van geld voor goede doelen. Organisaties die erkend willen worden als goed doel moeten aan verschillende eisen voldoen. Erkende goede doelen weten wat ze willen bereiken, hebben hun organisatie op orde en vertellen daar open en begrijpelijk over. Het CBF functioneert ook als vraagbaak voor gevers, kenniscentrum voor de sector, klachtenloket en adviseur van (lokale) overheden. Voor meer informatie of vragen over het CBF-keurmerk-Erkend Goed Doel kunt u terecht op www.cbf.nl.

Geef gerust aan een Erkend Goed Doel

Stichting Méér Muziek in de Klas is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen. De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder CBF controleert of we aan de eisen voldoen. Zij checken ons ieder jaar en eens in de drie jaar worden we uitgebreid getoetst. Zo bouwen we samen aan een professionele en transparante sector waar u als donateur gerust aan kunt geven.


We zijn inmiddels met bijna 500 Erkende Goede Doelen. Samen vertegenwoordigen we ruim 80% van het geld dat de samenleving doneert aan maatschappelijke doelen. U herkent ons aan het ‘Erkend Goed Doel’-logo. Meer weten over Erkende Goede Doelen en gerust geven? Kijk op Geefgerust.nl.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

Bekijk ons CBF-Erkenningspaspoort