Conservatorium Maastricht

Conservatorium Maastricht

Binnen onze opleiding ontwikkel jij jezelf tot een vakman of vakvrouw op het gebied van muziekeducatie. Wij zorgen voor een praktijkgerichte leeromgeving en een hechte samenwerking tussen docenten, studenten, afgestudeerden en werkveld. Vanuit jouw passie voor muziek ga je actief aan de slag met onderwijskundige en pedagogisch/didactische principes en til je jouw muzikale kennis vaardigheden op een hoger niveau.

Door specialisatiekeuzes, onderzoek, projecten, vrije studieruimte en stages creëren we de ruimte en mogelijkheden om je educatieve, muzikale én je innovatieve talenten te ontplooien. Zo werken we aan een uitstekend arbeidsperspectief in Nederland, de EU en op alle onderwijsniveaus. Een muziekdocent is voor ons dus meer dan een leraar. Na je opleiding sta jij, met ons, mede garant voor de overdracht van muziek op nieuwe lerenden, ongeacht leeftijd of achtergrond.

Meer info over de opleiding op het Conservatorium Maastricht