Deelnamevoorwaarden

Deelnamevoorwaarden

Digitaal Componeren in de Klas

 1. Dit project wordt door Méér Muziek in de Klas georganiseerd met als doelstelling meer, beter en structureel muziekonderwijs te stimuleren en realiseren. Het Digitaal Componeren in de Klas 2018 staat open voor groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs in het schooljaar 2017/2018. Door deelname brengt een school tot uitdrukking dat zij waarde hecht aan de rol van muziek bij de vorming van kinderen.
 2. Je neemt deel door een aanmeldformulier in te zenden. Door inzending van het formulier geef je aan dat je aan het hele project wilt deelnemen.
 3. Je formuleert antwoorden op een aantal vragen. De selectie vindt plaats op basis van kwaliteit, getoond enthousiasme en landelijke spreiding.
 4. De leerkracht vult het formulier in namens de hele klas.
 5. Inzenden kan van 20 november 2017 tot en met 12 januari 2018 via www.meermuziekindeklas.nl/digitaal-componeren. De organisatie kan de inschrijftermijn verlengen.
 6. Je mag per klas één formulier inzenden.
 7. Na inzending selecteren we welke 3 inzendingen/klassen per provincie gehonoreerd worden met deelname aan een gratis workshop Digitaal Componeren in de eigen provincie, op een nader te bepalen datum in maart/april/mei 2018.
 8. De groepen die een gratis workshop krijgen aangeboden zijn tijdig aanwezig voor de workshop en bereiden dit in de groep kort voor, daarvoor ontvangt de leerkracht een korte instructie.
 9. Scholen die meedoen aan de workshops zijn bereid zich in te spannen om lokale, muzikale partners en pers in te lichten over deelname aan dit project. Méér Muziek in de Klas ondersteunt dit.
 10. Uiterlijk 4 juni 2018 worden de maximaal 5 beste ringtones bekend gemaakt. De jury zal deze selectie zorgvuldig uitvoeren. Over de uitslag wordt gecorrespondeerd. Deze groepen worden uitgenodigd om bij het landelijke evenement op 20 juni 2018 in Amsterdam aanwezig te zijn.
 11. Op het landelijk evenement op 20 juni 2018 in Amsterdam wordt door de jury uiteindelijk één ringtone gekozen als winnaar. De jury zal deze keuze zorgvuldig uitvoeren. Over de uitslag wordt wel gecorrespondeerd.
 12. Alle ringtones die ontwikkeld worden zijn het gezamenlijke eigendom van zowel Samsung als Méér Muziek in de Klas. Beiden hebben het onbeperkte recht deze te gebruiken.
 13. De gehele klas wordt geacht persoonlijk aanwezig te zijn bij de provinciale workshop en het landelijk evenement.
 14. Afhankelijk van de ruimte en beschikbaarheid tijdens het landelijk evenement is er de mogelijkheid om een beperkt aantal begeleiders mee te nemen. Het aantal personen wordt vooraf doorgegeven en is niet onderhandelbaar. De leerkracht gaat sowieso mee.
 15. Meedoen met dit project is gratis. Deelnemers aan de provinciale workshops en het landelijke evenement krijgen de beschikking over treinkaarten, overig of alternatief vervoer dient zelf te worden verzorgd en betaald.
 16. Bij situaties waarin het reglement niet voorziet, handelt de jury naar bevind van zaken en beslist zo nodig.
 17. De deelnamevoorwaarden kunnen gemotiveerd tussentijds worden aangepast.