Ga aan de slag! | 14 april 2021

Ga aan de slag! | 14 april 2021

Méér Muziek in de Klas Inspiratietour

Apeldoorn

Cultuurwijzer werkt aan de ontplooiing en creatieve ontwikkeling van kinderen, om ze te laten groeien en bloeien. Juist in deze tijd waar creativiteit en een nieuwsgierige en onderzoekende houding steeds meer vaardigheden zijn die kinderen nodig hebben, biedt cultuureducatie een vanzelfsprekende uitdaging voor kinderen en jongeren.

Cultuurwijzer is de cultuureducatiespecialist van GIGANT in Apeldoorn. Wij bemiddelen, organiseren en adviseren cultuureducatie voor het onderwijs en dat doen wij, waar mogelijk, met culturele partners uit Apeldoorn. We streven naar een kwalitatieve en relevante culturele loopbaan voor ieder kind in Apeldoorn, middels het onderwijs.

Cultuurwijzer werkt ook samen met de culturele partners aan kwaliteit en innovatie van activiteiten, projecten en programma’s. Zowel in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs in Apeldoorn.

Wil je meer informatie over muziekonderwijs en cultuureducatie in Apeldoorn? Mail naar Job Kaihatu, programma maker (V)SO en muziekspecialist via j.kaihatu@gigant.nl

Dordrecht

Het Servicebureau Onderwijs & Cultuur (SOC)
Het Servicebureau Onderwijs & Cultuur
is jouw samenwerkingspartner op het gebied van cultuur in Dordrecht, Papendrecht, Alblasserdam en Ridderkerk. Onze inzet is breed, van advies tot praktische ondersteuning aan alle professionals op gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie in zowel het onderwijs als in de wijk.

Cultuur als middel
In het onderwijs zetten wij cultuur vooral in als middel om te werken aan de ontwikkeling van taal, woordenschat, techniek, rekenen en burgerschap thema’s.

Meer weten

Nieuwsgierig geworden of gewoon meer weten over de vele mogelijkheden van muziek in de klas? Neem contact met ons op. Samen komen we tot de kern van je vraag / behoefte en daarna brengen we je in contact met de producten, diensten of met een van onze culturele partners zoals bijvoorbeeld 123ZING, Leerorkest Drechtsteden en ToBe cultuurcentrum, die het beste bij jouw vraag aansluiten.

Contact:

Servicebureau Onderwijs&Cultuur
Energiehuis
Noordendijk 148
3311 RR Dordrecht

Tel: 088 888 53 20 | E-mail: info@onderwijs-cultuur.nl | Facebook

Gooi- en Vechtstreek

Hoe komt het MuziekAkkoord in de regio Gooi- en Vechtstreek tot stand?
Ook alle kinderen in Gooi- en Vechtstreek verdienen een kindertijd met veel muziek. Vanaf eind 2019 hebben in totaal zo’n 100 contacten vanuit alle verschillende samenwerkingspartijen, in verschillende samenstellingen, met elkaar gesproken en ideeën uitgewisseld. Er zijn meerdere werksessies geweest en er is een stuurgroep gevormd. De uitbraak van het coronavirus heeft de voortgang geraakt, maar op 16 juni 2021 tekenen we alsnog met elkaar MuziekAkkoord Gooi- en Vechtstreek.

Over het MuziekAkkoord Gooi- en Vechtstreek

Alle samenwerkingspartijen spreken in dit MuziekAkkoord af hoe ze gezamenlijk tot structureel muziekonderwijs voor alle kinderen in deze regio gaan komen. Er worden meerjarige afspraken gemaakt met concrete acties voor alle deelnemende partijen.

Doe mee!

Draag jij het muziekonderwijs in de Gooi en Vechtstreek ook een warm hart toe? Wij willen alle mogelijke samenwerkingspartijen inspireren om deel te nemen aan dit mooie initiatief. Scholen uit diverse koepels (Proceon, STIP, Talent Primair, Gooise Scholen Federatie), alsmede zelfstandige scholen uit de regio, hebben ons doel omarmd. Zo ook de pabo’s en het conservatorium, gemeentes, Globe Centrum voor Kunst en Cultuur, Gooische Muziekschool, Kinderopvang organisaties als BINK, culturele aanbieders, het Muziekcentrum van de Omroep, Als we samen voor dit doel gaan staan, dan is de kans van slagen heel groot. Er zijn ons reeds vele regio’s voor gegaan en de resultaten zijn mooi. Méér Muziek in de Klas binnen de Gooi- en Vechtstreek geven wij graag vorm samen met jouw school, voor jouw leerlingen! Want alle kinderen in de Gooi- en Vechtstreek verdienen een kindertijd met veel muziek.

Vragen of meer informatie over het MuziekAkkoord? Mail dan naar info@muziekakkoordgooienvecht.nl

Noordwest-Veluwe

Cultuurkust gelooft in het ontdekken en ontwikkelen van talent in alle leeftijden en alle lagen van de samenleving. Dat doen we onder andere door het aanbieden van cultuureducatief aanbod voor basisscholen in de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Putten en Nijkerk. Cultuurkust laat kinderen via het Kunstmenu laagdrempelig kennismaken met een breed kunst en cultuuraanbod in alle disciplines. Daarnaast begeleiden we de scholen bij het opstellen van hun beleidsplan op het gebied van Cultuureducatie (CMK3). Ook verzorgt Cultuurkust in opdracht van de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet binnen schoolse muziekeducatie door middel van Leerorkesten.

Wil jij kennismaken met muziekeducatie of werken aan structureel muziekonderwijs op jouw school? Neem dan contact op met Wibrand van Norel, Coördinator muziekeducatie bij Cultuurkust via wibrand.vannorel@cultuurkust.nl

Stichtse Vecht

Het convenant Cultuureducatie draagt bij aan de groei van het muziekonderwijs in Stichtse Vecht. In de komende jaren (2021-2024) is er een extra inspanning voor de plek van het muziekonderwijs in het curriculum van het onderwijs. Waar het Leerorkest Stichtse Vecht in 2020 ca. 3.000 leerlingen bereikt zal de organisatie in 2023 een totaal van 6.550 leerlingen bereiken.

Cultuureducatieve programma’s

De organisatie en uitvoering van de verschillende programma’s is in handen van Kunst Centraal, Het Leerorkest en de cultuurmakelaar. Zij ontwikkelen in nauw overleg met het onderwijs programma’s, die jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Binnen de programma’s wordt ruimte geboden aan zowel professionele als amateurkunstenaars én aan lokale culturele partners. Het gaat om de programma's Kunstmenu, Cultuurprogramma, Cultuureducatie met Kwaliteit en Verdieping Muziekonderwijs van het Leerorkest Stichtse Vecht. Deze cultuureducatieve programma’s van Kunst Centraal vind je op de website, meer informatie over het Leerorkest lees je hieronder.

Verdieping Muziekonderwijs

Leerorkest Stichtse Vecht is een muziekeducatie- en gemeenschapsprogramma. De kerntaak van het leerorkest is groepsgewijs instrumentaal muziekonderwijs. Het Leerorkest is op alle basisscholen in de gemeente actief. Het is begonnen op de basisscholen van Loenen aan de Vecht in 2015 en is inmiddels uitgegroeid tot een geliefd onderdeel van het schoolcurriculum in 13 scholen in Breukelen, Loenen, Maarssen, Nigtevecht en Vreeland. Jaarlijks geven 20 gekwalificeerde muziekdocenten zo’n 20 lessen per klas. Elke klas wordt opgedeeld in vier instrumentgroepen, die elk een uur les krijgen. Het schooljaar wordt afgesloten met spectaculaire concerten, waarin meerdere scholen samenwerken. Meer informatie over het CultuurConvenant en de ambitie vind je op de website van Leerorkest Stichtse Vecht.

Utrecht

Wil je meer weten over cultuureducatie in Utrecht? Cultuur & School Utrecht is het coördinatiepunt voor het cultuureducatie-aanbod van de stad Utrecht. Cultuur & School Utrecht regelt voor basisscholen het vervoer en bezoek aan de Utrechtse musea en podia én inventariseren de wensen en behoeften van scholen zodat het cultuuraanbod nog beter aansluit op de lesprogramma’s. Heb jij specifieke wensen? Een vraag? Dan komen wij graag bij je langs!

Zeist/De Bilt

Het KunstenHuis wil samen met de Stichting Méér Muziek in de Klas en de gemeentes Zeist en De Bilt het initiatief nemen voor het sluiten van een lokaal MuziekAkkoord. Doel is daarmee basisscholen uit te dagen de muzieklessen een vaste plek in het curriculum te geven en te onderzoeken of een nootje meer tot de mogelijkheden behoort.

Mede dankzij de Impuls muziekonderwijs zijn er verschillende projecten op vele scholen in Zeist en De Bilt ontstaan. Denk aan echolessen, een Kunst Orkest, lessenreeksen algemene muzische vorming, instrumentale muziekprojecten, schoolkoren, etc. Het KunstenHuis zoekt verbinding met scholen, leerkrachten, muziekverenigingen en muziekdocenten om elkaar te inspireren en muziekonderwijs op maat en naar ieders eigen wens te kunnen ontwikkelen.

Meedenken? Of wil je meer weten? Neem contact op met Ruut te Velthuis, hoofd muziek, via rtevelthuis@kunstenhuis.nl of met Silke Nijkrake, coördinator kunsteducatie Primair Onderwijs via snijkrake@kunstenhuis.nl.