Inspirerende samenwerkingen tussen pabo’s en conservatoria

Inspirerende samenwerkingen tussen pabo’s en conservatoria

Deze maand: het intervisietraject tussen NHL Stenden Hogeschool en ArtEZ Conservatorium Zwolle

In het plan van NHL Stenden Hogeschool voor de subsidieregeling Professionalisering Muziekonderwijs op pabo’s had co-teaching met het conservatorium een prominente plek. Dit bleek lastig op te zetten tijdens corona maar daar hebben de Hogeschool en ArtEZ Conservatorium Zwolle een mooi alternatief voor gevonden: een online intervisietraject. In een digitale omgeving uploaden de pabostudenten filmpjes waarin zij lesgeven tijdens hun stage. De conservatoriumstudenten voorzien de filmpjes van feedback. De studenten komen vervolgens online samen in intervisiegroepjes om de feedback met elkaar te bespreken.

Pabodocent Johan Sterken: “Het is een hele effectieve methode waar beide studenten van elkaar leren. Afgestudeerde docenten muziek krijgen in de beroepspraktijk steeds meer een rol waarin ze groepsleerkrachten coachen bij het geven van muziekonderwijs. De conservatoriumstudenten leren dat in dit traject en krijgen inzicht in de opleiding en achtergrond van een groepsleerkracht. Andersom krijgen de pabostudenten feedback over muziekdidactiek. Deze wisselwerking levert beide groepen studenten veel op.”

ArtEZ voert dit traject op verglijkbare wijze uit met de Hogeschool KPZ, Hogeschool VIAA en Hogeschool Windesheim. Een groot bijkomend voordeel van het traject is dat het nauwelijks geld kost en dus ook gemakkelijk kan blijven bestaan na afloop de subsidieperiode. Een inspirerende en duurzame samenwerking dus.

Heb jij ook een mooi samenwerkingsvoorbeeld dat je wil delen?

Mail het ons!
  • Good Practices

  • Financiering door loyaliteitspas lokale detailhandel in Gelderland

  • In gesprek met Cécile Servaes, kartrekker voor Méér Muziek in de Klas Lokaal Overijssel