Help! Waar blijft mijn vak?

Help! Waar blijft mijn vak?

Deelsessie 1 - symposium

Prof. Dr. Thomas de Baets

Expert bij deze deelsessie is Prof. Dr. Thomas de Baets.
Thomas De Baets is docent muziekpedagogiek aan LUCA School of Arts en KU Leuven. Hij is momenteel opleidingshoofd Muziek bij LUCA. Tot september 2018 was hij er coördinator van de educatieve opleidingen. Hij is doctor in de kunsten (KU Leuven) en volgde de doctoraatsopleiding aan het Orpheus Instituut in Gent. Voordien behaalde hij de diploma’s van master in muziek, afstudeerrichting muziekpedagogie, en van voortgezette studies muziekpedagogie (Lemmensinstituut). Zijn voornaamste onderzoeksinteresses zijn professionele ontwikkeling, innovatie en praktijkonderzoek in muziekeducatie. Hij is Vice President van de European Association for Music in Schools en voorzitter van Koor&Stem.

‘Graag muziek als vak, en liefst in samenhang en ook soms geïntegreerd met andere vakken.’


  • Gespreksleider bij deze sessie is Ronald Kox, afdelingshoofd cultuureducatie bij het LKCA.