Meer met muziek!

Meer met muziek!

Meer met muziek! is opgebouwd in thema's en geschikt voor elke klas van de basisschool. In de bovenbouw is de methode meer gericht om projectmatig te werken, waarbij er de mogelijkheid is om vakoverstijgend aan de slag te gaan. 

Meer met muziek! heeft:

  • lessen voor groep 1 tot en met 8
  • een doorlopende leerlijn 
  • een relatie tot andere cultuurvakken
  • een relatie tot niet-cultuurvakken 
  • lessen van gemiddeld 30 tot 40 minuten

Meer met muziek! heeft geen:

  • mogelijkheid om te werken met het digibord 
  • leerlingvolgsysteem of toetsing 

Om Meer met muziek! te vergelijken met andere methoden is een matrix opgesteld. Deze kan hier geraadpleegd worden. 

Meer informatie? Ga hier naar de website