Meer muziek in de klas van ...schooldirecteuren

Meer muziek in de klas van ...schooldirecteuren

Als schoolleider kun je veel betekenen voor het verduurzamen van muziekonderwijs. In Woerden is tussen verschillende scholen een mooie samenwerking tot stand gekomen waarin ze, samen met partijen uit de regio, structureel muziekonderwijs realiseren.