Muziekles in een schakelklas op IKC De Wereldwijzer in Dordrecht

Muziekles in een schakelklas op IKC De Wereldwijzer in Dordrecht

Muziek ondersteunt de taalontwikkeling van leerlingen in de schakelklas op IKC De Wereldwijzer in Dordrecht.