Structureel muziekonderwijs voor Zwolle en al haar leerlingen

Structureel muziekonderwijs voor Zwolle en al haar leerlingen

Ondertekening MuziekAkkoord Zwolle

Op maandag 10 mei 2021 is het MuziekAkkoord Zwolle ondertekend door verschillende organisaties in de regio. Onder andere de schoolbesturen primair onderwijs; Vivente, Catent, Openbaar onderwijs Zwolle, Jenaplan onderwijs, Florion. ArtEZ, Tact Muziek namens de muziekverenigingen Zwolle, Hogeschool KPZ namens de Zwolse Pabo's en de Stadkamer, mede namens de gemeente.

Alle samenwerkingspartijen spreken af hoe ze gezamenlijk tot structureel muziekonderwijs voor alle kinderen van 0-12 jaar in de regio gaan komen.

Kinderburgemeester Esmée zet de allerbelangrijkste handtekening, de handtekening van de kinderen van Zwolle.

Fotocredit: Set Vexy

Het tekenen van het MuziekAkkoord Zwolle maakte onderdeel uit van een rondgang door Nederland met een speciale campagne ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Koningin Máxima op 17 mei. De campagne draagt bij aan het doel van Méér Muziek in de Klas én de wens van erevoorzitter Koningin Máxima: structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Nederland en het Caribisch gebied.

Koningin Máxima bezocht o.a. Radio Kootwijk, waar verschillende afspraken werden bekrachtigd voor structureel muziekonderwijs in de provincies Overijssel en Gelderland. Zo ook voor de gemeente Zwolle.

Bekijk de speech van onze ambassadeur Cécile Servaes

Muziekonderwijs in de regio

De gemeente Zwolle investeert nu ruim 5 jaar in een stevige culturele basis voor alle kinderen op en rond scholen, om hen gelijke kansen te bieden op een brede ontwikkeling. Gewerkt wordt middels het Fonds Cultuureducatie Zwolle, een activiteitenbudget dat scholen stimuleert om samen met cultuuraanbieders serieus werk te maken van cultuuronderwijs. Alle Zwolse scholen (62 locaties) doen hieraan mee, en 42% van de scholen heeft daarbij al aandacht voor muziek.

Met het MuziekAkkoord Zwolle bekrachtigen de verschillende partners dat er méér muziek gaat komen in Zwolle. Daarbij zijn er twee sporen te volgen:

  1. Scholen die al bezig zijn met muziek gaan naar een verdieping, vooral ook door meer samen te gaan werken met muziekverenigingen.
  2. De scholen die tot op heden nog niet direct de focus op muziek hadden gaan nu de eerste stappen daartoe zetten en daarbij is wijkgericht de insteek.
Méér informatie over de MuziekTafel Zwolle

Burgemeester Peter Snijders over muziekonderwijs

De burgemeester van Zwolle, Peter Snijders, heeft het MuziekAkkoord Zwolle ondertekend.

Luister naar zijn betoog

Op scholen waar relatief veel leerlingen in een achterstandsituatie zitten, komt verbinding met de leerlijn Talentontwikkeling, omarmd door de gemeente middels de 'Gelijke Kansen Alliantie'.

De ontwikkeling van muzikale bouwstenen in samenwerking met muziekaanbieders, conservatoriumstudenten (ArtEZ) en pabostudenten is ook een van de actiepunten.

Daarnaast is een speerpunt de verbinding van het binnenschools muziekonderwijs naar het interesseren van de kinderen voor actieve muziekparticipatie na schooltijd dit in samenwerking met de muziekaanbieders.

In het najaar 2020 is de MuziekTafel opgericht om de gemaakte afspraken waar te gaan maken. De MuziekTafel is een breed platform van partijen die samen het veld van muziekonderwijs en basisonderwijs in Zwolle vertegenwoordigen.

Meer informatie? Stuur een e-mail naar de MuziekTafel in Zwolle

50 dagen muziek voor Koningin Máxima

Rond de 50e verjaardag van Koningin Máxima, erevoorzitter van stichting Méér Muziek in de Klas, werd een landelijke campagne gevoerd: 50dagen.meermuziekindeklas.nl. Vanuit verschillende regio’s werden nieuwe en bestaande muziekinitiatieven gepresenteerd middels een videoreportage.