Muzikaal verhaal: De jongen die met dieren kan praten

Muzikaal verhaal: De jongen die met dieren kan praten

Lesbrief voor het speciaal onderwijs

Lesbrief speciaal onderwijs

Bij het muzikale verhaal De jongen die met dieren kan praten is een lesbrief geschreven voor het speciaal onderwijs, je kunt deze hieronder downloaden. We adviseren leerkrachten om zelf in te schatten voor welke clusters en leeftijdsgroepen de les geschikt is, het volgende advies kan daar bij helpen:

  • Leeftijdsadequaat ontwikkelingsniveau: onderbouw en middenbouw
  • Verstandelijke beperking: middenbouw en bovenbouw

Nu ook op Spotify te beluisteren!

Naar de lesbrief speciaal onderwijs