Muzikaal verhaal: Hanna en Hamza - Meneer beer is bang

Muzikaal verhaal: Hanna en Hamza - Meneer beer is bang

Lesbrief voor het speciaal onderwijs

Lesbrief speciaal onderwijs

Bij het muzikale verhaal Hanna en Hamza - Meneer Beer is bang is een lesbrief geschreven voor het speciaal onderwijs, je kunt deze hieronder downloaden. We adviseren leerkrachten om zelf in te schatten voor welke clusters en leeftijdsgroepen de les geschikt is, het volgende advies kan daar bij helpen:

  • Leeftijdsadequaat ontwikkelingsniveau: kleuters en onderbouw
  • Verstandelijke beperking: onderbouw en middenbouw

Ook op Spotify te beluisteren!

Naar de lesbrief speciaal onderwijs