NOOTzaak!

NOOTzaak!

De methode NOOTzaak! kan door iedere leerkracht gegeven worden en helpt kinderen om stapsgewijs muziek te leren begrijpen en onder de knie te krijgen. Naast opdrachten is het mogelijk om spelletjes te spelen, te zingen en kunnen ze leren noten lezen. 

NOOTzaak! heeft:

  • lessen voor groep 3 tot en met groep 6
  • een doorlopende leerlijn 
  • lessen van variërende lengte 

NOOTzaak! heeft geen:

  • relatie met andere cultuurvakken
  • relatie met niet-cultuurvakken
  • leerlingvolgsysteem of toetsing 
  • mogelijkheid het digibord te gebruiken

Om NOOTzaak! te vergelijken met andere methoden is deze matrix opgesteld. 

Klik hier voor de website voor meer informatie over NOOTzaak!