Onderzoek en tips van het LKCA over culturele samenwerkingen

Onderzoek en tips van het LKCA over culturele samenwerkingen

> Tien voorwaarden en tips: hoe werken intermediairs, zzp’ers en culturele instellingen het meest effectief samen?

Annelies Bartelink is programmaleider onderwijs bij de intermediaire organisatie Kunstcircuit Deventer. In dit artikel schrijft ze over hoe kunstencentra steeds vaker worden omgevormd tot een intermediaire organisatie. Hoe werken deze intermediaire organisaties effectief samen met zzp’ers en culturele instellingen, zodat het cultuuronderwijs er écht beter van wordt?

> Samenwerken: áls je het doet, doe het dan goed

In dit essay zoomt Annelies Bartelink in op het waarom en hoe van samenwerken. Want
alvorens we een geolied leerecosysteem hebben, zo betoogt ze, moeten we eerst weten hoe je goed en op basis van een gelijkwaardig partnerschap samen kunt optrekken.