Partners Méér Muziek in de Klas

Partners Méér Muziek in de Klas

Partners

Méér Muziek in de Klas wordt al mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen, bedrijven en instellingen. Daarvoor zijn wij hen allen zeer dankbaar. Een aantal fondsen wensen om anoniem te blijven.


Wij ontvangen meerjarige steun van:

Wij ontvangen projectmatige steun van:

Wij ontvangen steun in natura van:

Daarnaast ontvangen we steun in natura van de pabo's en conservatoria.

Eenmalige bijdragen

We ontvingen eenmalige bijdragen van diverse bedrijven, muziekverenigingen, serviceclubs en particulieren die muziekonderwijs (in de regio) een warm hart toedragen, zoals onder andere Rabobank Walcheren Noord-Beveland, Plas Bossinade, Nutsfonds Zeeland, Zanggroep Ark Breda, Lionsclub Duiven en Bax Music.