Privacyverklaring

Privacyverklaring

Informatie over het opvragen van persoonsgegevens

Om aanwezig te kunnen zijn bij de voorstelling van De Nationale Opera in samenwerking met Royal Opera House, hebben wij uw persoonlijke gegevens nodig. Dit doen wij om u voorafgaand en na afloop van het evenement per e-mail van de laatste informatie te voorzien. Twee weken na het evenement worden deze gegevens verwijderd, tenzij u heeft aangegeven om de nieuwsbrief te willen ontvangen.