Sluit je aan bij Méér Muziek in de Klas Lokaal

Sluit je aan bij Méér Muziek in de Klas Lokaal

Ga met belangrijke organisaties in jouw regio de samenwerking aan.

In het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal werken regionale en lokale partijen samen om structureel muziekonderwijs voor de basisschoolkinderen in hun regio te realiseren. Partijen die hierin samenwerken zijn onder andere het onderwijs, muziekverenigingen, regionale overheden, bedrijven, serviceclubs zoals de Lions of Rotary, poppodia, pabo’s en conservatoria.

Wil je meer weten over hoe je kan samenwerken met deze organisaties? Neem dan contact op met Brita Lemmens, via blemmens@meermuziekindeklas.nl, en je wordt gebeld door een accountmanager van Méér Muziek in de Klas Lokaal. Deze accountmanager is goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in jouw regio en kan met je bespreken wat jij kan doen en hoe we kunnen samenwerken om in jouw regio structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen te realiseren.