Terug bij af

Terug bij af

Deelsessie 7 - Symposium

Expert van deze deelsessie is Jan Jaap Knol.
Jan Jaap Knol is directeur-bestuurder van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Hij studeerde Nederlands aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkte eerder als communiatie-adviseur en beleidsmaker bij het Ministerie van OCW. Het Fonds voor Cultuurparticpatie geeft in nauwe samenwerking met het Ministerie van OCW, het LKCA, gemeenten, provincies, basisscholen en culturele instellingen uitvoering aan het meerjarige programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Het fonds is partner van Méér Muziek in de Klas, onder meer door de uitvoering van de Impuls Muziekonderwijs voor basisscholen en de regeling Professionalisering Muziekonderwijs op de Pabo’s.

Meer over deze deelsessie 'terug bij af'

Via de Impuls Muziekonderwijs ondersteunt het Fonds voor Cultuurparticipatie ruim 1600 basisscholen in Nederland die werken aan goed muziekonderwijs voor hun leerlingen. Jan Jaap Knol staat in zijn inleiding stil bij de grote beweging die op gang is gebracht. Ook kijkt hij vooruit naar de toekomst. Hoe houden we de energie vast en verbinden we de aandacht voor muziek met het brede programma Cultuureducatie met Kwaliteit?

De inzet voor goed muziekonderwijs gaat hand in hand met die voor goed cultuuronderwijs.


  • Gespreksleider bij deze deelsessie is Jan van de Ven, o.a. leerkracht en Statenlid D66 in Limburg