Voorwaarden om mee te doen met de campagne '50 Dagen Muziek'

Voorwaarden om mee te doen met de campagne '50 Dagen Muziek'

De campagne '50 Dagen Muziek' wordt georganiseerd met als doelstelling meer muziek in de klas te realiseren. Door deelname brengt een persoon tot uitdrukking dat hij/zij waarde hecht aan de rol van muziek bij de vorming van kinderen. Hieronder lees je de voorwaarden om deel te nemen aan de campagne '50 Dagen Muziek':

1. Je neemt deel aan de campagne door je aan te melden via het aanmeldformulier en de velden in te vullen. Dit formulier staat op de website 50dagen.meermuziekindeklas.nl.

Voorwaarden indien je een foto of video hebt ingezonden via het formulier:

2. Door een foto of video in te sturen gaan deelnemers akkoord met het gebruik van deze beelden door Méér Muziek in de Klas o.a. voor uitingen op sociale media als onderdeel van de campagne '50 Dagen Muziek'. Ouders/voogd geven hierbij ook toestemming van het gebruik van de beelden indien de deelnemers jonger zijn dan 18 jaar.

Voorwaarden voor de verdere deelname aan '50 Dagen Muziek'

3. Personen die zich hebben aangemeld via het aanmeldformulier worden mogelijk geselecteerd voor de prijs van een muziekworkshop en een online verslag door een kidsreporter. Voor de workshop krijgen ze een gratis vakleerkracht muziek toegewezen die een of meerdere klassen begeleidt en muziekles geeft. Deelnemers worden telefonisch of via e-mail op de hoogte gesteld.

4. De overige deelnemers worden gevraagd om mee te doen met het muzikale verjaardagscadeau voor Koningin Máxima door een eigen muziekmoment te delen via #50dagenmuziek en @meermuziekindeklas. Méér Muziek in de Klas deelt deze berichten via de website 50dagen.meermuziekindeklas.nl en de socialemediakanalen. Deelnemers worden telefonisch of via e-mail op de hoogte gesteld.

5. De organisatie behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in de opzet en de planning van de campagne '50 Dagen Muziek'.

Lees meer informatie over '50 Dagen Muziek'