Zing'es, LOL's en meer

Zing'es, LOL's en meer

Dit materiaal is ontwikkeld en beschikbaar gesteld door het LKCA.

  • Zing'es': laagdrempelige tools voor zingen in de klas
  • List of Links (LOL's): diverse lijsten met links naar websites en muziek applicaties met betrekking op muziekeducatie in het basisonderwijs
  • Initiatieven die ontstaan tijdens de coronacrisis