Muziek in School

Muziek in School

Creatief muziekonderwijs met speelruimte en kwaliteit

Creatief muziekonderwijs met speelruimte en kwaliteit

Muziek is meer dan een vak op school. Het zit in ons en is overal om ons heen. Je mag er naar luisteren, er mee spelen en er je eigen vorm aan geven. Muziek levert een belangrijke bijdrage aan de vorming en ontwikkeling van het kind en aan het gevoel van welzijn tijdens de schoolperiode.

Muziek in School biedt voor alle groepen vrolijke, actieve muzieklessen, gebaseerd op jarenlange praktijkervaring in het basisonderwijs en afgestemd op de doelen en leerlijnen van de hedendaagse muziekpraktijk. Stimuleren van de creatieve ontwikkeling en ruimte scheppen voor autonomie zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

De lessen zijn vormgegeven in series van 1 tot 4 lessen rond een thema. Er zit een inhoudelijke en didactische opbouw in over de leerjaren heen.


"De lessen staan niet in een vaste volgorde en zijn daardoor flexibel in te passen in je eigen lespraktijk."

Typisch Muziek in School

  • Lessenseries van 2 tot 4 lessen met een thema;
  • Overzichtelijk en aansprekend vormgegeven in vrolijke kleuren;
  • Didactisch onderbouwd naar leeftijd en niveau;
  • Creatieve maakopdrachten;
  • Speelstukken met Boomwhackers en schoolinstrumenten;
  • Weinig voorbereidingstijd nodig.

Doelgroep

De primaire doelgroep van Muziek in School is de groepsleerkracht met meer tot veel ervaring in het muziekonderwijs. De methode is ook geschikt voor groepsleerkrachten met weinig ervaring en voor vakleerkrachten muziek.

Alle muzikale domeinen komen aan bod: zingen, spelen, luisteren, kennis vergroten, bewegen en ontwerpen. Stap samen met je leerlingen in de muziekspeeltuin om je te verwonderen en te ontdekken.

Praktische informatie

Trainingen & workshops
Online inspiratiedagen / video’s

Differentiatiemogelijkheden
Het materiaal heeft varianten van makkelijk naar moeilijk. Er zijn eenvoudige en complexere partijen die je over de kinderen kunt verdelen en er is bladmuziek voor kinderen die een eigen instrument bespelen. De docentenhandleiding ondersteunt bij het vereenvoudigen of uitbreiden naar het niveau van ieder kind.

Ingebouwde tools
Het dino tandenspel.

Nodig om Muziek in School te gebruiken

  • Digitaal schoolbord/beamer
  • Boomwhackers en schoolinstrumenten; een totaaloverzicht is te vinden via deze link

Vorm
Muziek in School is volledig online te gebruiken. Er is een online docentenhandleiding en werkbladen, bladmuziek en kaartjes als download

Prijs
€ 63,- per schoolgroep.

Handige externe links
Website: www.muziekinschool.net
Proeflicentie: op aanvraag via administratie@muziekinschool.nl
Voorbeeldles: www.muziekinschool.net/lessen (klik bij bijzonderheden ‘open les’ aan)

Interesse?

Ga naar de website van Muziek in School