Alle pabo’s in Nederland geven studenten weer structureel, kwalitatief muziekonderwijs

Alle pabo’s in Nederland geven studenten weer structureel, kwalitatief muziekonderwijs

20 jun. 2019

Donderdag 20 juni maakten we, samen met het Fonds voor Cultuurparticipatie en het ministerie van OC&W, bekend dat álle 42 pabo’s in Nederland hun studenten weer structureel muziekonderwijs gaan geven. Hiermee is een essentiele stap gezet in het bereiken van het doel van Méér Muziek in de Klas.

Uit onderzoek bleek dat slechts 11% van de groepsleerkrachten zich zelfverzekerd genoeg voelde om muziekonderwijs te geven op de basisschool. De onzekerheid ontstond doordat er te weinig aandacht aan muziek werd geschonken in de lesprogramma’s op de pabo’s en ook op stagescholen werd er onvoldoende aandacht aan geschonken. 

Directeur Jantien Westerveld:

'Onze stichting heeft vanaf begin af aan gewerkt aan het niveau waarop studenten les krijgen in het geven van muziekonderwijs.Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft samen met ons, het ministerie van OC&W en vertegenwoordigers van de pabo’s, de regeling Professionalisering muziekonderwijs pabo’s ontworpen. Met 100% afname bereiken we nu dat er op alle pabo’s weer kwalitatief muziekonderwijs zal worden gegeven, waardoor we het probleem aanpakken in de basis. Een essentiële stap in het bereiken van ons doel: structureel muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen in Nederland.'

Het Fonds voor Cultuurparticipatie voerde de regeling uit. Voorwaarden om in aanmerking te komen waren dat de pabo ging samenwerken met een conservatorium voor hun expertise, en met een school uit de eigen regio zodat de plannen optimaal kunnen worden afgestemd met het onderwijs. Het Fonds analyseerde 36 subsidieaanvragen van de pabo’s. Knelpunten die pabo’s aangaven waren het te beperkte aantal uren dat beschikbaar was voor het trainen van muzikale vaardigheden van de studenten, het gebrek aan continuïteit van het muziekaanbod gedurende alle opleidingsjaren. Ook bleek het moeilijk te differentiëren in het niveau van de studenten, waardoor het lesaanbod soms te moeilijk en soms te makkelijk was. 

Dankzij de subsidieregeling kunnen pabo’s het aantal uren muziekonderwijs uitbreiden, minors muziekonderwijs ontwikkelen en afspraken maken met scholen over muziekonderwijs tijdens stages, zodat studenten de muzieklessen ook in de praktijk kunnen testen. Verder zet men in op het vergroten van de deskundigheid van docenten en stagebegeleiders, wordt er nauwer samengewerkt met conservatoria en worden nieuwe vormen van muziektechnologie ingezet.  

Ook Koningin Máxima, als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas, zette zich in voor de verbetering voor het muziekonderwijs op de pabo’s. Ze bezocht verschillende vestigingen (Den Bosch, Rotterdam, Leiden) om tijdens werksessies met betrokkenen te praten over verbeteringen. Net als ambassadeur Ilse DeLange die in 2017 de pabo van de Hogeschool van Amsterdam bezocht. 

Ilse DeLange pabo - Méér Muziek in de Klas
Ambassadeur Ilse DeLange tijdens het werkbezoek op de pabo van HvA om de regeling Professionalisering muziekonderwijs pabo's te presenteren.

Nieuwste artikelen

  • Wetenschapsjournalist Mark Mieras over belang kunstonderwijs voor creëren gelijke kansen

    16 mei 2024

  • Teamtraining voor vakintegratie

    14 mei 2024

  • Train-de-trainer cursus richt zich op muziektechnologie

    25 apr. 2024