BankGiro Loterij omarmt méér muziekonderwijs

BankGiro Loterij omarmt méér muziekonderwijs

16 feb. 2017

Méér Muziek in de Klas ontvangt een schenking van 1,5 miljoen euro van de BankGiro Loterij. Dit werd op 16 februari bekendgemaakt tijdens het met muziek omlijste Goed Geld Gala in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Met deze toekenning kunnen wij muziekonderwijs op de basisschool nog beter op de kaart zetten, onze rol als verbinder en aanjager verstevigen en de ondersteuning van basisscholen uitbreiden. 

Jantien Westerveld, directeur van Méér Muziek in de Klas, is zeer verheugd met de bijdrage van de BankGiro Loterij: ‘Ons doel is structureel muziekonderwijs voor álle 1,6 miljoen basisschoolkinderen in Nederland vanaf 2020. Muziekonderwijs is goed voor de ontwikkeling van kinderen: ze gaan er beter van leren, samenwerken en luisteren, het verbindt ze en het maakt ze creatiever. Wij willen graag een nieuwe generatie kennis laten maken met de rijkdom van muziek. Dat draagt uiteindelijk bij aan een betere samenleving. De gift van de BankGiro Loterij brengt ons een stap dichter bij ons doel. We zijn trots dat we vanaf nu de BankGiro Loterij als partner mogen verwelkomen.’ 

Coördineren en verbinden 

Méér Muziek in de Klas speelt vooral een verbindende en aanjagende rol. Jantien Westerveld: ‘Er zijn zoveel goede initiatieven op het gebied van muziekonderwijs, die delen we graag met een groter publiek. Zo brengen we allerlei organisaties met elkaar in contact. Maar we lobbyen ook voor financiële impulsen voor scholen, pabo’s en conservatoria, en enthousiasmeren (toekomstige) vak- en groepsleerkrachten om muziekonderwijs gezamenlijk vorm te geven. We werken hiervoor nauw samen met partners, overheden, fondsen, cultuurinstellingen, onderwijs en bedrijfsleven.’ 

Het land in 

Méér Muziek in de Klas organiseert vanaf dit jaar roadshows door het hele land om best practices voor samenwerkingsverbanden te delen en regionale partijen aan elkaar te verbinden. Ook staat er een reeks Music University Days met praktische muziekworkshops voor leerkrachten op de planning. We bieden ondersteuning van vakleerkrachten muziek, de zogeheten Vliegende Brigadiers, aan scholen die meedoen aan onze landelijke muziekwedstrijd. Ook werken we aan een breed gedragen visie op goed muziekonderwijs met alle vertegenwoordigers uit het veld.     

Muzikaal partnerschap

Méér Muziek in de Klas wordt, naast de BankGiro Loterij, financieel gesteund door het Ministerie van OCW, fondsen zoals VSBfonds, Prins Bernard Cultuurfonds, VandenEnde Foundation en Zabawas, en het bedrijfsleven. Jantien Westerveld: ‘Om het volledige programma uit te kunnen voeren, zullen we de komende jaren een beroep blijven doen op partijen die, net als wij, geloven in het belang van structureel muziekonderwijs voor een betere samenleving.’

De BankGiro Loterij geeft jaarlijks aan vele culturele organisaties. Dit jaar verdeelt de loterij een bedrag van ruim 66,9 miljoen euro over 66 culturele organisaties. 

Nieuwste artikelen

  • Train-de-Trainer cursus verspreid kennis over Muzikaal Spel voor Kleuters

    9 jul. 2024

  • Vervolg Art Camp op Noorderpoort College

    8 jul. 2024

  • Chip-reus en muziekschool werken samen aan meer muziekonderwijs in de regio

    5 jul. 2024