Op naar leerkrachten die het verschil weten te maken

Op naar leerkrachten die het verschil weten te maken

23 mei 2018

Het blijft gek, vindt Ben de Reu. ‘Vrijwel iedereen heeft wel iets met muziek, maar toch neemt het op scholen nauwelijks een plek in.’ Als nieuwe ambassadeur van de Stichting Meer Muziek in de Klas, en als oud-leerkracht en schoolleider, heeft hij een missie. ‘Ik wil bereiken dat er binnen twee jaar meer leerkrachten komen die het verschil weten te maken in muziekonderwijs.’  

Zelf heeft De Reu ‘heel veel’ met muziek. Dagelijks luistert hij in de auto of thuis naar muziek, het liefst met de volumeknop flink open. De Reu, die in het dagelijks leven gedeputeerde is van de Provincie Zeeland, speelt ook in een band met een vriendengroep. ‘Elke keer als we bij elkaar komen, is dat weer genieten. Ik ben de drummer van de band. Veel mensen denken daarbij aan een hoop herrie maken en solo’s, maar als slagwerker moet je juist goed kunnen samenwerken met de andere muzikanten en je op hen kunnen afstemmen. Juist dat sámen muziek maken, is wat het zo leuk maakt. Dat is ook wat ik wil uitdragen in mijn rol als ambassadeur: het plezier dat je er met elkaar van kunt hebben.’  

Missie

Dat muziekonderwijs beter moet op basisscholen, staat voor De Reu vast. ‘De rol die muziek inneemt op scholen is vaak marginaal, áls het al een plek inneemt. Kinderen moeten goed zijn in taal en rekenen, de ontwikkeling van creatieve vaardigheden is daaraan ondergeschikt. Dat is jammer, want juist de brede vorming is essentieel. Dat betekent dat de beeldende en creatieve vakken net zo belangrijk zouden moeten zijn als de andere vakken, want die bevorderen de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.’  

‘Dat is wat ik wil uitdragen als ambassadeur: het plezier dat je van samen muziek maken kunt hebben.’  

Het is volgens hem daarom noodzaak dat er op de lerarenopleiding meer aandacht komt voor muziekonderwijs. Met de Pabo HZ University of Applied Sciences HZ, die binnen zijn deelgebied als ambassadeur ligt, gaat hij hierover in gesprek. ‘Muziek moet echt onderdeel gaan uitmaken van de opleiding. Ik wil over pakweg twee jaar kunnen zeggen: er zitten nu leerkrachten op de pabo die straks het verschil gaan maken in muziekonderwijs en die kinderen het plezier hiervan weten mee te geven. Leerkrachten moeten ontdekken op welke manier zij zelf kunnen bijdragen aan muziekonderwijs, ook al zijn ze zelf niet muzikaal. Dat kan in vaste muzieklessen, maar dat hoéft niet. Je kunt muziek juist ook goed samen met andere vakken en vaardigheden verenigingen. Denk daarbij aan de combinatie met bewegen of beeldende vorming. Zo kun je kinderen laten tekenen of schilderen op muziek. Dat geeft hele verrassende resultaten: het ene kind zal juist de ritmiek laten zien met allerlei lijnen, terwijl een ander meer de sfeer tot uitdrukking zal brengen.’

Vakintegratie

De Reu vervolgt: ‘Maar ook tijdens de rekenles kun je met muziek werken. Neem het leren van de tafels. Dat is nu eenmaal stampwerk. Tijdens het klassikale oefenen, kun je bijvoorbeeld volgens een ritme werken met de beats van slaginstrumentjes, of trommelen met de handen op tafel. Letterlijk spelenderwijs leren dus! Dat is toch prachtig? 
Een erg mooi middel is volgens hem ook om kinderen zelf muziek te laten maken met tablets. ‘Zodat ze zelf leren componeren. Zo’n les, Digitaal Componeren in de Klas, heeft hij bijgewoond op een basisschool in Vlissingen. ‘Zo bijzonder om te zien wat dat bij kinderen losmaakt als ze met elkaar aan de slag gaan. Je ziet dan dat alle verschillen wegvallen. Het verbroedert en geeft een band.’
Inspireren

De Reu zou graag zien dat basisscholen op z’n minst de ritmische instrumenten als triangels, xylofoons en djembés in huis hebben en dat hiermee in de klas wordt gewerkt. ‘En wat denk je van een leraar die zelf met passie een muziekinstrument bespeelt. Het is toch prachtig als hij dat ook in de klas doet en kinderen inspireert om ook een instrument te gaan bespelen?'
Hoe hij daar zelf mee omging als leerkracht in het basisonderwijs? 'Ik had samen met een collega uit een andere klas een constructie bedacht. Hij was supermuzikaal, ik deed veel met beeldende vorming in de klas. Met elkaar hadden we geregeld dat hij muziekles gaf aan mijn groep en ik teken- en schilderles aan die van hem. Zo’n constructie is toch prachtig? Maar ik wil niet als zendeling langs de scholen of lerarenopleiding en prediken over hoe het hoort of moet. Leerkrachten moeten immers al zoveel en de werkdruk is al zo hoog. Wat ik wel wil, is hen en ook schoolleiders inspireren en hen zelf met ideeën laten komen. Puur vanuit het plezier dat muziek kan brengen!’

BRON: SCHOOLJOURNAAL
Gedeputeerde Ben de Reu geeft drumsolo aan leerlingen van Mytylschool De Sprienke in Goes voor viering van verkregen subsidie voor muzieklessen.

Nieuwste artikelen

  • Train-de-Trainer cursus verspreid kennis over Muzikaal Spel voor Kleuters

    9 jul. 2024

  • Vervolg Art Camp op Noorderpoort College

    8 jul. 2024

  • Chip-reus en muziekschool werken samen aan meer muziekonderwijs in de regio

    5 jul. 2024