De economie heeft creativiteit nodig

De economie heeft creativiteit nodig

30 mrt. 2017 — Ambassadeurs

Blog door ambassadeur Paul de Rook

Paul de Rook, wethouder in Groningen met cultuur in zijn portefeuille, ging enthousiast aan de slag en schreef een blog over de noodzaak van creativiteit en muziek. 

In 2003 was ik betrokken bij de oprichting van een theatergroep die zich vestigde in Assen. De groep ontvouwde zich tot een talentenprogramma voor jongeren tussen de 14 en de 20. Bij veel deelnemers zagen we een zelfde patroon: de vaak wat onzekere jonge mensen, met wie het op school niet zo goed ging, bloeiden op toen ze in aanraking kwamen met theater. Ze werden ineens anders uitgedaagd dan de rest van de week op school. Ze ontdekten hun creatieve kant, dat je daar óók goed in kon zijn. Vaak leidde het zelfvertrouwen tot betere prestaties op school, en velen van hen rondden uiteindelijk een kunstvakopleiding af. Althans de besten, ik ging bijvoorbeeld de politiek in. 

Méér dan alleen cognitief

Het Nederlandse schoolsysteem daagt kinderen vrij eenzijdig uit. De nadruk ligt zowel in vakinhoud als in de leermethodiek op cognitieve vaardigheden. Op zichzelf is daar niets mis mee. Maar kinderen hebben nog zoveel meer op hun palet dan alleen hun cognitieve talent. Kinderen met een creatieve aanleg hebben het, vanwege de nadruk op de cognitieve vaardigheden, vaak lastig op school. Hun creatieve talent wordt niet altijd gezien, gestimuleerd of gewaardeerd. 

Innovatie-economie

Voor de ontwikkeling van onze samenleving en onze economie zijn we zeer afhankelijk van de creatieve geesten. Waar we de afgelopen decennia vooral hebben ingezet op een kenniseconomie, moeten we ons nu doorontwikkelen tot een innovatie-economie. Met name Aziatische landen lopen de kennisachterstand op landen als Nederland snel in. Maar in het bedenken van nieuwe concepten, ontwerpen en technieken zijn we nog echt onderscheidend. Dus dat moeten we blijven stimuleren.

Muziek

De mens is op zijn creatiefst op vijfjarige leeftijd. Daarna neemt de creativiteit af. Het verontrust mij dat de manier waarop het onderwijs op dit moment is ingericht, deze neerwaartse ontwikkeling eerder versnelt dan afremt. Met het aanleren van cognitieve vaardigheden op school is niets mis. Maar die vaardigheden moeten wel worden aangevuld met creatieve vaardigheden. Daarom is de missie van Méér Muziek in de Klas ook mijn missie: in het onderwijs meer aandacht en waardering te krijgen voor muziek en creativiteit. Zowel in de vakinhoud als in de lesmethodiek. Daar gaan onze kinderen én onze economie namelijk een hoop lol aan beleven. 


Nieuwste artikelen

  • Train-de-Trainer cursus verspreid kennis over Muzikaal Spel voor Kleuters

    9 jul. 2024

  • Vervolg Art Camp op Noorderpoort College

    8 jul. 2024

  • Chip-reus en muziekschool werken samen aan meer muziekonderwijs in de regio

    5 jul. 2024