Blog door de muziekmethode ZingzOnline!

Blog door de muziekmethode ZingzOnline!

12 feb. 2020 — In mijn ideale wereld zou elk kind elke dag op school zingen…

door Hans v.d. Veerdonk

ZingzOnline van de muziekschool Amsterdam

Muziek leuk vinden is geen doel op zich. Pas als iemand muzikale vaardigheden onder de knie heeft wordt muziek maken vanzelf leuk! Dat is het motto van ZingzOnline. 

Muziek is een vak. Dat is het uitgangspunt van muziekeducatie zoals dat op conservatoria wordt gedoceerd in de afdeling ODM (opleiding docent muziek). Dat is ook mijn insteek, als coördinator van de muziekschool, bij een gesprek met een directeur of ICC’r van een basisschool. Dat sluit niet uit dat muziek ook veel plezier met zich meebrengt. Juist muziek brengt leven, humor en gevoelens die geuit mogen worden in de klas. Maar er moet ook worden geleerd! Zingen, luisteren, componeren/noteren, improviseren, spelen en informeren. Welke instrumenten bestaan er allemaal? Hoe klinken die? Wat voor muziek spelen die instrumenten en welk zou bij mij, als kind, passen? Reflecteren, bewegen… dit zijn allemaal vormen van muzikaal gedrag. Naast de auditieve, visuele en motorische ontwikkeling, is de cognitieve kant van muziek maken een belangrijk onderdeel van de muziekmethode ZingzOnline zoals de muziekschool Amsterdam die aanbiedt. Daarom maken wij korte video’s voor de groepen 3 en 4 die iedere dag in de klas gebruikt kunnen worden. 

In de 2 leerjaren van de groepen 3 en 4 wordt een algemene muzikale basis gelegd. Zingen staat centraal naast componeren, luisteren, spelen, informeren (elementair noten leren gebruiken). Dagelijkse regelmaat is van ultiem belang bij deze jonge kinderen. Repetition is the mother of skill! Als muziek wordt gezien als vak kunnen we hier niet omheen! Peter Dijkstra, dirigent van het Nederlands Kamerkoor, verwoordt het zo: ‘In mijn ideale wereld zou elk kind elke dag op school zingen…’ 

Vanaf groep 5 zijn er 3 video’s per week beschikbaar en staan instrumenten centraal. Het einddoel van dit schooljaar is dat een kind kiest voor ‘zijn instrument’, los van het feit of het kind dit wil gaan bespelen. Hier ligt, voor het gemotiveerde kind, de brug met naschoolse muzieklessen via bijvoorbeeld een muziekschool, een kunstencentrum of de individuele instrumentale muziekdocent…  Kortom de instrumentale oriëntatie vindt plaats op de basisschool in groep 5. Het werkelijk leren bespelen is naschools werk.

De muzieklessen van ZingzOnline voor de groepen 6, 7 en 8 staan in het teken van populaire en wereldmuziek. De nadruk ligt op de muzikale aspecten van deze muziek. Kinderen en leerkrachten kiezen voor een bepaald lied in een bepaalde stijl en starten met de introductievideo van ca. 4 minuten. Daarna kan de klas kiezen om mee te doen met alle inhoudelijk aansluitende korte video’s. Dit kan op dezelfde dag of verspreid over de week. De aansluitende video’s zijn: een zangvideo, een luistervideo, een speelvideo en een tekstvideo. Iedere video duurt ca. 4 minuten en geeft de leerkracht inhoud om muzikaal mee aan de slag te gaan. 

Tot slot is er de eindvideo waar de kinderen al hun opgedane kennis en vaardigheden kunnen tonen via een korte presentatie. We praten nu over een inzet van minimaal 24 minuten. Alle videolessen van ZingzOnline zijn gebaseerd op 11 lange leerlijnen, waarbij de muzikale gedragsvormen: zingen, luisteren, spelen, improviseren, componeren, noteren en reflecteren, aan bod komen. De muzikale parameters, zoals: ritme, melodie, harmonie, vorm, dynamiek, klankkleur en tempo, komen ook aan bod. Alle video’s zijn uitgewerkt in lesboeken, leerlingenbladen en songboeken met bladmuziek, ritme- en melodiekaarten. De PDF’s kun je downloaden en gebruiken in de klas.  

Klik hier voor meer informatie over ZingzOnline en het lesmateriaal

Nieuwste artikelen

  • Dag van het MuziekopleidersAkkoord staat in het teken van innovatie

    11 jun. 2024

  • Het Axia College biedt cultuuronderwijs dat aansluit bij het vso

    10 jun. 2024

  • Erevoorzitter bezoekt Flagshipschool VMBO ‘t Venster in Arnhem

    5 jun. 2024