Blog door de muziekmethode Muziek in School

Blog door de muziekmethode Muziek in School

2 apr. 2020 — door Helga Boekestijn

Méér dan leuk!

Of een muziekles leuk wordt gevonden vind ik niet zo relevant. Waarom vind ik dit en mag muziek dan niet leuk zijn? Jawel, natuurlijk wel, maar het is geen graadmeter voor een geslaagde les. Waar ik het liever over heb is de mate van betrokkenheid en motivatie bij de leerlingen. Muziek kan eigenlijk niet zonder.

Iemand die muziek maakt of speelt, legt hier iets van zichzelf in. Muziek raakt je gevoel. Zonder dit expressieve element kun je het eigenlijk niet eens ‘muziek’ noemen maar hooguit ‘geordend geluid’. Om expressief te kunnen zijn is een zeker mate van intrinsieke motivatie nodig.

Maar hoe kun je dit stimuleren, want intrinsiek betekent immers ‘van binnen uit’? Toch kun je wel omstandigheden creëren waarin intrinsieke motivatie de ruimte krijgt en zelfs wordt gestimuleerd.

Je kunt pas gemotiveerd zijn als je drie basisvoorwaarden ervaart: voldoende autonomie, een gevoel van competentie en een gevoel van verbondenheid of betrokkenheid.

Autonomie bereik je door leerlingen de ruimte te geven om te ontdekken en te experimenteren en ze zo veel mogelijk eigenaarschap te geven over het proces en het resultaat.

Competentie bereik je door voldoende structuur en hulp in te bouwen en tegelijkertijd de leerling voldoende uitdaging te bieden en doelen om naar te streven. Als je dan een doel bereikt, desnoods mopperend en met een zekere frustratie, (niet leuk!) dan ervaar je een gevoel van trots en voldoening.

Verbondenheid betekent je thuis voelen in de groep, maar ook de betrokkenheid met de muziek of het onderwerp. Probeer de interesse te wekken voor het onderwerp, en geef leerlingen een eigen rol in het geheel als je samen gaat zingen, spelen en muziek ontwerpen.

Even belangrijk is jouw motivatie als leerkracht. Daarbij spelen drie factoren een rol: Speelsheid, plezier en vertrouwen.

Muziek is spelen. We zeggen ‘ik speel piano’ niet ‘ik werk piano’. Het gaat niet om een reis van A naar B maar om wat er onderweg gebeurt. We luisteren niet om zo snel mogelijk bij het slotakkoord te zijn. De reis is de muziek. En dat is in essentie spelen. Daarom is een speelse houding essentieel bij het lesgeven in muziek.

Plezier is openstaan voor mogelijkheden, genieten van wat er is, niet te veel willen controleren. Zo kan er flow ontstaan. Voor jou als leerkracht kan het soms moeilijk zijn om plezier te hebben. Je maakt je zorgen over belangrijke zaken zoals de lesdoelen, de leerlijn, je eigen muzikale competenties en over het managen van de groep. Maar wat nou als je meer op je spelers (leerlingen) durft te vertrouwen? Zíj gaan de muziek maken. Muziekles geven is niets anders dan het faciliteren van een rijke les- (speel-) omgeving voor je groep.

Op deze manier wordt jouw muziekles méér dan leuk!

Gratis thuis muziek maken met Muziek in School? Klik hier!

Nieuwste artikelen

  • Wetenschapsjournalist Mark Mieras over belang kunstonderwijs voor creëren gelijke kansen

    16 mei 2024

  • Teamtraining voor vakintegratie

    14 mei 2024

  • Train-de-trainer cursus richt zich op muziektechnologie

    25 apr. 2024