Regio Zuid-Kennemerland werkt toe naar structureel muziekonderwijs

Regio Zuid-Kennemerland werkt toe naar structureel muziekonderwijs

19 feb. 2021

Op dinsdag 16 februari organiseerden we in samenwerking met De Wereldmuziekschool en Hart een online brainstorm via Zoom. We bundelen onze krachten om toe te werken naar structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Haarlem en omstreken - oftewel regio Zuid-Kennemerland.

"Veel bassischolen weten niet waar zij de tijd vandaan moeten halen om muziek structureel aan te bieden. Hierdoor kunnen in slechts enkele wijken kinderen op een laagdrempelige manier na schooltijd een muziekinstrument leren bespelen. Hier wil de regio verandering in brengen."

45 partners uit de regio namen deel aan de brainstormsessie: leerkrachten, cultuurcoördinatoren, directeuren, besturen van scholen, koren en orkesten, gemeenten, wijkraden, het jeugdcultuurfonds, het conservatorium en ondernemers en culturele instellingen. Iedereen die muziekonderwijs een warm hart toedraagt was welkom!

Uit de brainstorm kwam naar voren dat er behoefte is aan een divers en multicultureel aanbod, professionalisering van leerkrachten en een breed palet aan partners voor een duurzaam en structureel karakter. Daarnaast is kansengelijkheid een grote drijfveer. Niet eenmalig door een financiële impuls, maar met follow-up en structureel ingebed in het basisonderwijs.

Aan het einde van de sessie lag er een mooi uitgangspunt voor een blauwdruk van het MuziekAkkoord voor de regio Zuid-Kennemerland.

Laurie Schellekens, Janneke Barten en Anneke Heijne over muziekonderwijs in de regio

Laurie Schellekens, leerkracht en intern cultuurcoördinator van Daltonschool de Molenwiek, opperde ouders meer te betrekken bij en te informeren over de muzikale ontwikkeling van hun kinderen en ze uit te nodigen voor voorstellingen en optredens op én buiten school.

Janneke Barten, hoofd fondsenwerving bij Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem, gaf hierop aan dat zij leerlingen en hun ouders graag een podium biedt. Dit lijkt een startschot voor een vruchtbare en structurele samenwerking!

Anneke Heijne, coördinator Hart MuziekLab: “We zijn ontzettend blij met de opkomst en de inspiratie die is gedeeld tijdens de brainstorm. Wij gaan nu met alle nieuwe partners aan de slag om op korte termijn het Muziekakkoord Zuid-Kennemerland te ondertekenen en zo ‘Méér Muziek in de Klas’ in de hele regio te realiseren.”

In opvolging van de brainstorm gaat Hart in gesprek met de scholen om te kijken waar behoefte aan is. De wens vanuit de school is hierin leidend.

Dwarsfluitles in de regio Zuid-Kennemerland
Méér muziek in Zuid-Kennemerland
Méér muziek in Zuid-Kennemerland
Méér muziek in Zuid-Kennemerland
Méér muziek in Zuid-Kennemerland
Méér muziek in Zuid-Kennemerland

De Méér Muziek in de Klas Inspiratietour met Mark Mieras

Op maandag 10 maart haakt de regio Zuid-Kennemerland aan bij de Méér Muziek in de Klas Inspiratietour. De inspiratie- en werksessie voor Zuid-Kennemerland zijn bedoeld voor alle geïnteresseerden in de regio die muziekonderwijs graag een plek willen geven op de basisschool.

Tijdens de inspiratiesessie laat wetenschapsjournalist Mark Mieras op een fascinerende manier zien wat muziek doet met de ontwikkeling van het kinderbrein. Na de inspiratiesessie borduren we voort op de uitkomsten van de brainstormsessie in een interactieve werksessie.

Lees meer over de Inspiratietour

Waarom is structureel muziekonderwijs van belang?

Het ontwikkelen van muzikaliteit bij kinderen door middel van muziekonderwijs zorgt ervoor dat kinderen betekenis aan muziek kunnen geven. Op deze manier kunnen ze zelf een bijdrage leveren aan belangrijke momenten, door te spelen of te zingen, alleen of samen met anderen. Muziek verrijkt het leven van een kind. Wetenschappelijk onderzoek toont keer op keer aan dat muziekonderwijs en actieve muziekbeoefening, naast de sociaal-emotionele ontwikkeling, ook de ontwikkeling van het brein bevordert. Het draagt bij aan bij de creativiteit en het probleemoplossend vermogen.

Muziek en muziek maken leggen kortom een stevige basis voor empathie, sociale binding, creativiteit, kwaliteit van leven, luisteren naar elkaar en openstaan voor verschillen: onmisbare menselijke waarden in onze maatschappij. Daarom is muziekonderwijs op de basisschool - dé plek waar we het voor álle kinderen toegankelijk kunnen maken - zo belangrijk.

Nieuwste artikelen

  • Méér Muziek in de Klas Webinar 'Why Tell Me Why' en verdiepende workshop

    3 mrt. 2021

  • De Méér Muziek in de Klas Inspiratietour

    25 feb. 2021

  • Vandaag is het MuziekAkkoord Veldhoven, Bergeijk en Eersel ondertekend

    24 feb. 2021