Groningse scholen krijgen flinke impuls muziekonderwijs

Groningse scholen krijgen flinke impuls muziekonderwijs

17 okt. 2017 — Artikelen

Het muziekonderwijs op de basisscholen in de stad Groningen krijgt de komende jaren een flinke impuls als het aan de gemeente Groningen ligt. Een start wordt hiermee gemaakt op dinsdag 14 november als op alle basisscholen muziek klinkt. Speciaal voor de basisscholen is er een lied gecomponeerd door het Prins Claus Conservatorium. Scholen ontvangen dit lied samen met een lesbrief, zodat zij op 14 november direct met meer muziek in de klas aan de slag kunnen.

Cultuurwethouder Paul de Rook, tevens ambassadeur van Méér Muziek in de Klas, zegt dat de focus op scholen is veranderd. “Steeds meer scholen willen het muziekonderwijs een volledige plek in het lesprogramma geven. Als gemeentebestuur willen wij dat stimuleren. Muziek maken is belangrijk. Muziek maakt kinderen slimmer, creatiever, zorgt voor een betere samenwerking in de klas en de schoolprestaties van leerlingen verbeteren op diverse vlakken. En daarnaast is muziek en muziek maken vooral heel leuk”, meent de wethouder.

Convenant

Op 14 november tekenen de basisscholen in de stad een convenant met de gemeente, de bovenschoolse besturen van o2g2, VCOG en KOC, VRIJDAG, Pabo en Prins Claus Conservatorium van de Hanzehogeschool Groningen en K&C. In dit convenant garanderen de partijen muziekonderwijs en de scholen intensief te gaan samenwerken. Met het convenant creëert de gemeente Groningen optimale kansen voor de leerkrachten en leerlingen om hun talenten te ontwikkelen voor muziek en om het muziekonderwijs structureel te verankeren op de basisschool.

Voor muziekonderwijs op basisscholen is het van groot belang dat een leerkracht de kinderen enthousiasmeert en stimuleert. Leerkrachten worden de komende jaren dan ook geschoold om deze taak op zich te kunnen nemen. 

Paul de Rook: “Dankzij de inzet van de verschillende partijen kunnen scholen meer en betere muzieklessen verzorgen, leerkrachten opleiden en samenwerken met vakleerkrachten, muziekscholen, -verenigingen, -gezelschappen of poppodia. Dit komt ten goede aan alle leerlingen in de stad.”

Méér Muziek in de Klas Lokaal

Het convenant in Groningen is het eerste convenant dat wordt getekend binnen het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal. In dit programma brengen we regionale partijen samen die zich met muziekonderwijs bezighouden (of willen bezighouden), met als ultiem doel om het muziekonderwijs op de basisscholen op regionaal niveau te verankeren. 

Nieuwste artikelen

  • Wetenschapsjournalist Mark Mieras over belang kunstonderwijs voor creëren gelijke kansen

    16 mei 2024

  • Teamtraining voor vakintegratie

    14 mei 2024

  • Train-de-trainer cursus richt zich op muziektechnologie

    25 apr. 2024