Interview met Gerlinde de Haas, moeder van Fintan die een taalontwikkelingsstoornis heeft

Interview met Gerlinde de Haas, moeder van Fintan die een taalontwikkelingsstoornis heeft

24 jun. 2020

We spraken met Gerlinde de Haas uit Overveen, moeder van Fintan (10 jaar) die een taalontwikkelingsstoornis heeft. Hij krijgt op zijn school, de Auris Prof van Gilseschool in Haarlem, extra ondersteuning. Gerlinde regelde structureel muziekles op deze school: ”Bij muziekles is het uitgangspunt altijd: wat kan het kind wél!”

‘Vrijdag kwam mijn zoon weer zingend uit school’

Hoe kwam je erachter?
Fintan zat op zijn oude school in een grote klas. Door zijn stoornis kon hij zich niet goed uitdrukken. Hij wordt tweetalig opgevoed, zijn vader is Iers, dus thuis spreken we ook Engels. In het begin denk je dat het daaraan ligt, maar op een gegeven moment stopte Fintan gewoon met praten. Hij durfde niet meer. Toen zijn we overgestapt naar een speciale school, waar hij veel beter op zijn plek is.

Maar je bleef, ondanks de extra ondersteuning, iets missen?
Op zijn oude school waren vaak speelafspraakjes en deden kinderen na school veel activiteiten. Dat sociale leven viel weg op de nieuwe school; kinderen komen van ver en moeten lang reizen. Eigenlijk hebben ze last van een dubbele beperking – naast hun fysieke, is er ook een sociale. Dat vond ik het ergste. Ik ben gaan onderzoeken hoe we na-schoolse activiteiten op school zouden kunnen organiseren. Geen makkelijke taak, want de kinderen moeten al zoveel meer dan op een normale school, zoals als extra logopedie, fysiotherapie en extra taal.

Hoe ben je gekomen tot structureel muziekles?
We hebben van alles geprobeerd: kennissen ingeschakeld voor het geven van drama, dansles, yoga, van alles geprobeerd. Tot de school zelf met het verzoek kwam om muziekles te gaan geven. Uit onderzoek is inmiddels duidelijk geworden dat muziekonderwijs heel belangrijk is voor alle kinderen, maar dat het kinderen met een taalontwikkelingsstoornis echt kan helpen. Muziek leert je goed luisteren, ritmes te begrijpen en het geeft rust. In speciaal onderwijs gaat het vaak onbewust om wat een kind niet kan, maar bij muziekles is het uitgangspunt altijd: wat kan het kind wél! Juffen en meesters zeggen dat de sfeer in de klas zeer is verbeterd. Vrijdag kwam mijn zoon zingend thuis, ‘van de tonen in zijn hoofd’. Ik wist: er is weer muziekles op school!

En hoe heb jij dat wel voor elkaar gekregen?
Op Fintans school krijgen de kinderen nu structureel muziekles. We hebben een vakdocent gevonden via de Wereldmuziekschool. Hij heeft ervaring in speciaal onderwijs. We hebben zelf ook de financiering geregeld. Ik heb een financiële achtergrond en via verschillende fondsen hebben we geld bij elkaar gekregen. School heeft ook geld beschikbaar gesteld, maar ik hoop dat de school in de toekomst deze taak volledig op zich neemt. Het is namelijk geen nice – to – have, maar essentieel!

Nieuwste artikelen

  • Train-de-Trainer cursus verspreid kennis over Muzikaal Spel voor Kleuters

    9 jul. 2024

  • Vervolg Art Camp op Noorderpoort College

    8 jul. 2024

  • Chip-reus en muziekschool werken samen aan meer muziekonderwijs in de regio

    5 jul. 2024