Alle basisschoolkinderen in de Liemers krijgen structureel muziekonderwijs in 2020

Alle basisschoolkinderen in de Liemers krijgen structureel muziekonderwijs in 2020

18 jun. 2018 — Méér Muziek in de Klas Lokaal

Op woensdag 27 juni wordt in regio de Liemers het eerste samenwerkingsconvenant muziekonderwijs van Gelderland getekend. Hare Majesteit Koningin Máxima zal, als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas, getuige zijn van deze ondertekening. 

De ondertekening vindt plaats in Het Musiater in Zevenaar. Alle betrokken partijen garanderen in dit convenant dat in 2020 alle 9500 basisschoolkinderen in de Liemers structureel muziekonderwijs krijgen. Het convenant geeft de afspraken weer hoe het muziekonderwijs de komende jaren een plaats krijgt op alle basisscholen. Daarbij is dit het startpunt van een jarenlange intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Bert Frölich, directeur bestuurder Kunstwerk! en aanjager van het project Méér Muziek in de Klas Lokaal De Liemers: 

“Kunstwerk is al tien jaar geleden gestart met het geven van muzieklessen door muziekdocenten op scholen. Zo kreeg muziek weer een plek binnen het onderwijs. De afgelopen jaren hebben wij dit weten uit te bouwen tot lessen op ruim 75% van de Liemerse basisscholen. Maar onze ambitie gaat verder: in 2020 krijgen alle 9500 basisschoolkinderen structureel muziekonderwijs.”

Het convenant vloeit voort uit het project Méér Muziek in de Klas Lokaal, en is een afspraak tussen de verschillende samenwerkingspartners, waaronder: de gemeenten, de bovenschoolse besturen van de Liemers, basisscholen, Kunstwerk!, Iselinge Hogeschool, ArtEZ Conservatorium Arnhem en muziekverenigingen.

De ondertekening van het eerste convenant van Gelderland, Méér Muziek in de Klas Lokaal De Liemers, vindt plaats tijdens een feestelijke, muzikale bijeenkomst. Zo zullen 1000 Liemerse kinderen de Koningin verwelkomen met een lied en zullen het Liemers Jeugdorkest, spelenderwijsorkest, kinderkoor en een speciaal samengesteld orkest bestaande uit leden van muziekverenigingen in de Liemers optreden. 

Tot slot zal het stokje worden doorgegeven aan de Gelderse aspirant regio's Zutphen, Lochem e.o. en de Achterhoek. Zij gaan de komende tijd flink aan de slag om structureel muziekonderwijs in hun regio een plaats te geven om uiteindelijk ook een samenwerkingsconvenant muziekonderwijs te kunnen ondertekenen. 

Convenantsbord voor structureel muziekonderwijs in de Liemers
In het Musiater in Zevenaar staat het convenantsbord klaar om ondertekend te worden. De komende week kunnen alle partners hun handtekening hierop komen zetten. 

Nieuwste artikelen

  • Train-de-Trainer cursus verspreid kennis over Muzikaal Spel voor Kleuters

    9 jul. 2024

  • Vervolg Art Camp op Noorderpoort College

    8 jul. 2024

  • Chip-reus en muziekschool werken samen aan meer muziekonderwijs in de regio

    5 jul. 2024