Provincie Fryslân gaat voor structureel muziekonderwijs

Provincie Fryslân gaat voor structureel muziekonderwijs

21 sep. 2018 — Méér Muziek in de Klas Lokaal

Donderdag 20 september was het feest in Drachten! Ruim 80 partijen beloofden daar structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in de hele provincie Friesland. Met deze ondertekening is Friesland de vierde regio die zo'n samenwerkingsconvenant aangaat.   

Muzikale optredens 

Het feestelijke programma vond plaats in schouwburg De Lawei in Drachten. Koningin Máxima was, als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas, getuige van het feestelijke evenement. Bij binnenkomst werd zij toegezongen door ruim 700 kinderen van verschillende Friese basisscholen. Het lied 'Samen', dat vorig jaar is geschreven door studenten van het Prins Claus Conservatorium voor de convenants ondertekening in Groningen, was voor de gelegenheid speciaal vertaald in het Fries. Daarna was het aan onder meer Noordpool Troupe, Nynke Laverman en Circus Adje Orkest om het programma van de verdere vrolijke noten te voorzien. 

De samenwerkende partijen

Aan het eind van het muzikale programma was het officiële moment daar en mocht er getekend worden. Het samenwerkingsconvenant werd uiteindelijk door acht vertegenwoordigers van ruim 90 partijen ondertekend. Hieronder bevinden zich onder andere schoolbesturen, culturele instellingen, provincie Fryslân en Friese gemeenten, pabo, conservatoria, muziekverenigingen en de 10-jarige kinderambassadeur Joas Swart van basisschool It Ambyld uit Drachten. Met deze ondertekening beloven de betrokken partijen dat alle Friese basisschoolkinderen in 2022 een gelijke kans hebben om zich muzikaal te kunnen ontwikkelen en ontplooien. 

Meer regio's staan in de startblokken

De komende jaren gaat  Méér Muziek in de Klas Lokaal verder het land door om meer samenwerkingen tot stand te brengen. Zo staan er in de eerste helft van 2019 convenanten gepland voor gemeente Texel, provincie Zeeland en provincie Drenthe. Zij kregen in Drachten het stokje al overgedragen van Douwe Zeldenrust, directeur van de Friese culturele instelling Keunstwurk en nauw betrokken bij Méér Muziek in de Klas Lokaal Fryslân. Door muziekonderwijs per regio te verduurzamen streven we ernaar dat alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen in Nederland in 2020 structureel muziekonderwijs krijgen. 

FOTO'S: ROY BEUSKER FOTOGRAFIE

Nieuwste artikelen

  • Dag van het MuziekopleidersAkkoord staat in het teken van innovatie

    11 jun. 2024

  • Het Axia College biedt cultuuronderwijs dat aansluit bij het vso

    10 jun. 2024

  • Erevoorzitter bezoekt Flagshipschool VMBO ‘t Venster in Arnhem

    5 jun. 2024