Méér muziek in Woerdense klassen

Méér muziek in Woerdense klassen

3 jul. 2019 — Méér Muziek in de Klas Lokaal

Op woensdag 3 juli is in Woerden een convenant muziekonderwijs ondertekend. Woerdense organisaties uit de kinderopvang, het onderwijs, culturele instellingen en de gemeente Woerden hebben als eerste in de provincie Utrecht een handtekening gezet onder dit samenwerkingsconvenant.

In de raadszaal van het gemeentehuis vond de feestelijke ondertekening plaats. Vertegenwoordigers van schoolbesturen SPCO Groene Hart, Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs!, Stichting Klasse, Het Klooster, KUVO, KNM Kind & Co en de gemeente zetten hun handtekening onder de belofte. 

Impuls Muziekonderwijs

Met de ondertekening beloven alle partijen dat zij gaan zorgen dat er (weer) structureel muziekonderwijs op de Woerdense basisscholen komt. 
Er wordt op dit moment door Het Klooster, in samenwerking met KUVO, op 18 basisscholen (ruim 3500 kinderen) structureel muziekonderwijs verzorgd in de vorm van algemene muzieklessen, instrumentale lessen en naschoolse verdieping. Dit gebeurt met behulp van de subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs. 

Deze regeling heeft een geweldige impuls gegeven aan het muziekonderwijs in Woerden maar loopt binnenkort af. Bij de ondertekenaars leeft sterk de wens om het muziekonderwijs te continueren én daar de vakdocenten van Het Klooster bij te blijven betrekken. Bovendien is de ambitie om álle kinderen in de gemeente Woerden muziekonderwijs te kunnen bieden en dus in de toekomst nog meer scholen te betrekken.

Succesvolle financiering

Afgelopen periode is door alle partners hard gewerkt om de financiering hiervoor te vinden. En met succes! Gebruikmakend van de verruiming van de rijksregeling combinatiefunctionaris maakt de gemeente Woerden het mogelijk dat er extra rijksgelden beschikbaar komen.

Door het tekenen van het convenant wordt de gezamenlijke inzet en ambitie kracht bijgezet. 

Ondertekening convenant muziekonderwijs Woerden
Kinderen uit groep 3 van de Andersenschool zorgden voor de muzikale omlijsting.

Nieuwste artikelen

  • MuziekAkkoord speciaal onderwijs breidt uit

    5 apr. 2024

  • Start nationale Sing & Dance UP! campagne

    18 mrt. 2024

  • ‘Kunstonderwijs moet een dagelijks iets zijn op het mbo’

    18 mrt. 2024