Muziekakkoord Drenthe in zicht

Muziekakkoord Drenthe in zicht

10 apr. 2019 — Méér Muziek in de Klas Lokaal

Na succesvolle ondertekeningen in Zeeland, Limburg, Friesland, De Liemers en de stad Groningen gaat ook provincie Drenthe structureel muziekonderwijs aan alle basisschoolkinderen beloven! Op 20 juni zullen betrokken partijen in Theater De Tamboer in Hoogeveen hun handtekening zetten onder het Muziekakkoord Drenthe. 

Scholen, culturele instellingen, pabo’s, muziekverenigingen en overheden in Drenthe gaan zich samen inzetten voor meer en beter muziekonderwijs op alle basisscholen in deze provincie. Ruim 20 partijen zullen op donderdag 20 juni hun handtekening zetten onder een samenwerkingsovereenkomst waarin de afspraken rond muziekeducatie zijn vastgelegd voor de komende jaren. 

Mirjam Pauwels, wethouder vangemeente de Wolden en ambassadeur van stichting Méér Muziek in de Klas: 

“Het was de laatste jaren niet op alle scholen meer vanzelfsprekend dat kinderen muziekles kregen. Muziekakkoord Drenthe zorgt ervoor dat er straks in nog meer Drentse basisschoolklassen weer wordt gezongen, op instrumenten wordt gespeeld, naar muziek wordt geluisterd of op muziek wordt gedanst. Er zijn in Drenthe veel goede initiatieven om hier verandering in te brengen, maar ik hoop dat nog meer organisaties zich aansluiten, zodat we alle kinderen bereiken.”

Feestelijke ondertekening 

Het Muziekakkoord Drenthe wordt op 20 juni 2019 ondertekend door alle samenwerkingspartners tijdens een feestelijke bijeenkomst in Theater De Tamboer in Hoogeveen in het bijzijn van honderden kinderen.

De partners zijn ervan overtuigd dat muziek het inlevingsvermogen, de sociale binding en de creativiteit van kinderen stimuleert en daarmee hoort bij de brede vorming van het kind. Muziek leert kinderen om naar elkaar te luisteren en open te staan voor elkaars verschillen. Ook helpt muziek kinderen bij het ontdekken van hun talenten en de verwerking van andere leerstof, zoals taal en rekenen. Muziek maken geeft energie, durf en zelfvertrouwen. Dankzij de landelijke subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs werken op dit moment al bijna zestig Drentse basisscholen aan de verbetering van hun muziekonderwijs. Deze stimulans werkt uitstekend. Leerkrachten worden geschoold door vakleerkrachten muziek, zodat zij zelfstandig aan de slag kunnen.

Mirjam Pauwels ontvangt het stokje voor provincie Drenthe
Mirjam Pauwels kreeg op 20 september in Drachten het stokje overgedragen van Douwe Zeldenrust, provincie Friesland.

Nieuwste artikelen

  • Dag van het MuziekopleidersAkkoord staat in het teken van innovatie

    11 jun. 2024

  • Het Axia College biedt cultuuronderwijs dat aansluit bij het vso

    10 jun. 2024

  • Erevoorzitter bezoekt Flagshipschool VMBO ‘t Venster in Arnhem

    5 jun. 2024