Muziekonderwijs terug in de school door Impulsregeling

Muziekonderwijs terug in de school door Impulsregeling

7 mrt. 2018

Wat een mooie resultaten! Uit onderzoek naar de effecten van de Impuls Muziekonderwijs blijkt dat muziekonderwijs terug is in de school en dat het aan kwaliteit gewonnen heeft. Leerkrachten geven aan zich door de Impulsregeling vaardiger te voelen in het geven van muziekonderwijs en hebben meer zelfvertrouwen op het gebied van muziek.

De eerste deelnemende scholen aan de impulsregeling zijn inmiddels één tot twee jaar bezig. Om inzicht te krijgen hoe de regeling in de praktijk wordt gebracht en wat het effect is heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie een kwalitatief onderzoek laten uitvoeren door onderzoeksbureau Sardes.

Onderzoeksrapport

Voor het onderzoek heeft Sardes interviews afgenomen bij vijftien scholen die aan de regeling deelnemen. Vervolgens zijn er twee focusgroepen georganiseerd, één met scholen en één met muziekpartners. Hierin zijn de bevindingen uit de interviews aan de deelnemers voorgelegd, getoetst en is erop gereflecteerd.

Resultaten

De impulsregeling is nog in volle gang en daarom is dit onderzoek een tussenevaluatie onder een aantal deelnemende scholen en muziekpartners, maar de eerste resultaten zijn zeer positief.

Scholen en muziekpartners melden dat er sprake is van positieve effecten op het muziekonderwijs. Zij zijn van mening dat het muziekonderwijs terug is in de school en dat het aan kwaliteit gewonnen heeft. De Impuls heeft er volgens scholen en muziekpartners voor gezorgd dat muziek weer een vaste plek op het rooster heeft gekregen en dat men er met nieuwe energie mee aan de slag is gegaan. Men ziet positieve effecten op leerkracht-, leerling- en schoolniveau.

Voor borging van de resultaten en positieve effecten is het van belang dat de basis voor muziekonderwijs al op de pabo’s wordt gelegd, zodat leerkrachten zich vaardiger voelen in het geven van muziekonderwijs.


Nieuwsgierig naar het hele rapport? Bekijk het hier.

Nieuwste artikelen

  • Opening eerste Flagshipschool van Nederland in bijzijn van koningin Máxima

    6 dec. 2023

  • Erevoorzitter Koningin Máxima bezoekt Flagshipschool De Bavokring

    30 nov. 2023

  • Werkbezoek scholen voor speciaal onderwijs op Curaçao | Deel I

    28 nov. 2023