Blog door de muziekmethode Muziek Talent Express Digitaal

Blog door de muziekmethode Muziek Talent Express Digitaal

5 feb. 2020

Door Roosje Blenckers (hoofd educatie) Aslan Muziekcentrum

'Even' een muziekmethode maken...

Al ruim 10 jaar zijn wij op zoek naar de beste lesmethode voor vakdocenten muziek op de basisschool. Maar, waar begin je?! Je start in de praktijk! We gingen in gesprek met groepsdocenten, directeuren en icc-ers, ouders (!) en niet te vergeten met de leerlingen zelf. Maar ook met de gemeente Amsterdam: er moest toch structureel beleid en geld ergens vandaan komen als 'Amsterdam niet op palen staat, maar drijft op kunst en cultuur?'.* 

Zo ontstond het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie: waarbij elk kind recht heeft op 3 uur cultuureducatie per week in Amsterdam, waarvan 1 uur muziek.

Een methode maak je dus niet alleen op papier, maar ook in de praktijk.

Ik zie mij nog zitten bij onze directeur Levent Aslan: welke naam moet deze methode dan gaan krijgen?! Na één vergadering waren we eruit: Muziek Talent Express. Niet wetende welke jaren zouden volgen...

We zijn gestart met een checklist (competenties) per groep: wat moeten de leerlingen beheersen en behalen per jaar als ze elke week muziekles krijgen van een vakdocent muziek? Deze vakdocenten werden nauwkeurig gekozen, want: een goede muziekles hangt niet af van een gemeente of een goede methode op papier, maar van een vakkundige docent welke oog en oor heeft voor elk kind, positief en een rolmodel is.

Naast een checklist welke docenten jaarlijks bijhouden om de leerlijn te waarborgen, staan in de methode ook 20 liederen en uitgewerkte lessen per leerjaar. Maar welke liederen selecteer je wel en welke niet? Welke les maak je erbij? In diverse mappen gingen we de liederen verzamelen en lessen maken: dit werd direct in de praktijk getest, onder andere ook door mijzelf. Dit werkte geweldig! Kill your darlings….

Oké, we waren lekker bezig, maar werkt het eigenlijk echt zo goed? We besloten zelf een onderzoek te starten vanuit het Lectoraat Kunst- en cultuureducatie van het AHK o.l.v. Folkert Haanstra. De conclusie na 3 jaar meelopen in de praktijk was verrassend: de methode werkt, niet omdat het zo goed op papier staat, maar omdat het mechanisme eromheen werkt! Dus de faciliteiten zijn van zeer groot belang: goede docenten aannemen (we werken met een competentieprofiel waarin didactische en pedagogische vaardigheden even belangrijk zijn als de muzikale vaardigheden) en deze bijscholen, onder andere in het werken vanuit non-verbale didactiek en vanuit alle muzikale domeinen.  

Als je muzikaal bent, ben je nog geen pedagoog!

Maar ook de instrumenten die wij naar de scholen brengen (een goede muziekles heeft instrumenten nodig van de hoogste kwaliteit), geplande kijklessen, een zeer snelle reactiesnelheid en kwaliteit zijn belangrijke wapens. Daarnaast coachen we docenten en hebben we veel contact met de scholen. Er kwamen naschoolse talentbands en talentkoren, ouderkoren en directeurenlunches. De doorstroom naar Aslan Muziekcentrum kwam op gang. Inmiddels geven we bijscholingen en hebben we een eigen post-hbo, zodat de kwaliteit optimaal is. Daarnaast is de methode nu op papier en digitaal te verkrijgen voor iedereen ter wereld. De digitale versie van de methode Muziek Talent Express Digitaal is een veel gebruikte tool geworden, waarbij de groepsleerkracht zelf met de methode aan de slag kan.  

Natuurlijk blijft de inhoud van de methode belangrijk: de liederen hebben we geselecteerd uit diverse culturen van over de hele wereld, waardoor elk kind en ouder zich aangesproken voelt om mee te doen met kunst en cultuur in Amsterdam, dat is wat Carolien Gehrels toen bedoelde. Kunst en cultuur echt voor IEDEREEN! Aslan Muziekcentrum werkt met de doorgaande leerlijn Muziek Talent Express nu op 44 scholen in Amsterdam.

*citaat Carolien Gehrels, voormalig wethouder van kunst en cultuur Amsterdam

Over Muziek Talent Express Digitaal

Muziek Talent Express Digitaal is een online hulpmiddel voor de vakdocent muziek om op een actieve manier kwalitatief muziekles te geven volgens de muziekmethode Muziek Talent Express. Met lied- en dansmateriaal uit verschillende culturen, werkvormen vanuit alle muzikale domeinen (zingen, spelen, bewegen, luisteren, noteren en improviseren/componeren), non-verbale didactiek en een koppeling met dans, muziektheater, rekenen en taal. 

Nieuwste artikelen

  • Wetenschapsjournalist Mark Mieras over belang kunstonderwijs voor creëren gelijke kansen

    16 mei 2024

  • Teamtraining voor vakintegratie

    14 mei 2024

  • Train-de-trainer cursus richt zich op muziektechnologie

    25 apr. 2024