Pabo's maken gebruik van subsidieregeling Professionalisering muziekonderwijs

Pabo's maken gebruik van subsidieregeling Professionalisering muziekonderwijs

12 okt. 2017

Goed muziekonderwijs op basisscholen begint bij afgestudeerde pabostudenten die muziekles durven en kunnen geven. Iedere pabo die wil samenwerken met een conservatorium en met basisscholen kan een beroep doen op de regeling bij het FCP (Fonds voor Cultuurparticipatie). De eerste pabo's in Rotterdam, Groningen en Helmond gaan binnenkort aan de slag. 

De subsidieregeling Professionalisering muziekonderwijs draagt bij aan een duurzame verankering van kwalitatief goed muziekonderwijs op de pabo’s in Nederland. Pabo's kunnen hiermee hun muziekonderwijs verder uitbreiden, zodat studenten de technische vaardigheden en het zelfvertrouwen ontwikkelen om later muziekles te kunnen geven in het basisonderwijs. 

De vier hogescholen waarvan de aanvraag is gehonoreerd gaan ieder hun muziekonderwijs de komende jaren flink verbeteren. Het muziekonderwijs wordt toegevoegd aan het curriculum, wordt vernieuwd of krijgt meer verdieping. Zo heeft Pabo Hogeschool Rotterdam vier deelprojecten ontwikkeld om het muziekcurriculum te vernieuwen, de deskundigheid te bevorderen en de muzikale vaardigheden van (aanstaande) leerkrachten te verbeteren. 

Minister Bussemaker en Ilse DeLange op bezoek bij de Pabo HvA

Samenwerking conservatoria

Samenwerking met conservatoria was een belangrijke vereiste bij het indienen van de aanvraag. Zo werkt de pabo van de Hanzehogeschool Groningen nauw samen met het Prins Claus Conservatorium. Door middel van negen deelprojecten wordt er gewerkt aan het bereiken van de resultaten en doelen om het muziekonderwijs kwalitatief te verbeteren. De pabostudenten worden breder opgeleid in het vak muziek, waarbij bewustwording, kennen en kunnen hand in hand gaan. In Helmond, bij Hogeschool de Kempel, worden studenten die kiezen voor muziek gekoppeld aan een student MuziekEducatie van het conservatorium. Samen bereiden ze muzieklessen voor op stagescholen en ook buitencurriculair kunnen ze zich scholen tot Vakspecialist Muziek. 
Aanvragen

De subsidieregeling kent twee rondes. Vanaf 8 januari 2018 is het voor de Colleges van Bestuur van pabo's weer mogelijk om bij het FCP subsidie aan te vragen. 

Nieuwste artikelen

  • Train-de-Trainer cursus verspreid kennis over Muzikaal Spel voor Kleuters

    9 jul. 2024

  • Vervolg Art Camp op Noorderpoort College

    8 jul. 2024

  • Chip-reus en muziekschool werken samen aan meer muziekonderwijs in de regio

    5 jul. 2024