Harmonie en basisschool vinden oplossing in blazersklas

Harmonie en basisschool vinden oplossing in blazersklas

1 nov. 2017 — Samenwerking als antwoord op neerwaartse spiraal

Steeds meer muziekverenigingen zien hun ledenaantal slinken. De vergrijzing treedt op en nieuwe aanwas is schaars. Hoe is de jeugd te motiveren en weer aan het (muzikale) verenigingsleven te binden? Koninklijke Harmonie Concordia uit Hilvarenbeek lijkt de oplossing gevonden te hebben.

Harmonie Concordia weet te ontsnappen uit de neerwaartse spiraal van vergrijzing en ontgroening door de blazersklas. Elk kind op de drie basisscholen in Hilvarenbeek leert in de blazersklas een eenvoudig blaasinstrument spelen. Dat zijn elk jaar ongeveer 150 kinderen. Om dat mogelijk te maken werken overheid, muziekdocenten, basisonderwijs en de harmonie nauw samen. Waar elders het muziekonderwijs is geschrapt uit het lesprogramma, maken de drie scholen er tijdens reguliere lestijden ruimte voor vrij. De gemeentelijke overheid betaalt de docenten en de harmonie zorgt voor de instrumenten. 

De harmonie heeft zich voor minimaal drie jaar aan dit onderwijsproject gebonden. De investering in instrumenten was een rib uit het lijf, maar het betaalt zich terug in de aanwas van jeugdleden. 

Harmonievoorzitter Kees van Mol: 'Dit jaar kunnen we rekenen op vijf of zes nieuwe leden. Wellicht worden het er negen of tien en dat is zelfs te veel. We zijn apetrots.'
Meer weten over dit initatief? Lees het hele artikel...

Nieuwste artikelen

  • Train-de-Trainer cursus verspreid kennis over Muzikaal Spel voor Kleuters

    9 jul. 2024

  • Vervolg Art Camp op Noorderpoort College

    8 jul. 2024

  • Chip-reus en muziekschool werken samen aan meer muziekonderwijs in de regio

    5 jul. 2024