Subsidieregeling pabo's open

Subsidieregeling pabo's open

3 jul. 2017 — Financiering

De subsidieregeling professionalisering muziekonderwijs op de pabo's is open en pabo's kunnen vanaf nu een aanvraag doen. De regeling draagt bij aan een duurzame verankering van kwalitatief goed muziekonderwijs op de pabo’s in Nederland. 

Pabo's kunnen hiermee hun muziekonderwijs verder uitbreiden, zodat studenten de technische vaardigheden en het zelfvertrouwen ontwikkelen om later muziekles te kunnen geven in het basisonderwijs. Belangrijk onderdeel van de subsidieregeling is samenwerking met een conservatorium, zodat er optimaal gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise. Om te waarborgen dat het muziekonderwijs van de pabo vervolgens goed aansluit bij de praktijk, is samenwerking met een schoolbestuur ook onderdeel van de regeling. 

Het college van bestuur van een hogeschool kan subsidie aanvragen voor één of meerdere pabovestigingen. Voor de subsidieaanvraag ontwikkelt het college van bestuur een visie op duurzaam kwalitatief goed muziekonderwijs voor alle pabostudenten en concretiseert dit in een plan op maat voor één of meerdere pabovestigingen van de betreffende hogeschool. 

Lees meer over de regeling en alle informatie rond de aanvraagprocedure op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Lees meer

Nieuwste artikelen

  • Opening eerste Flagshipschool van Nederland in bijzijn van koningin Máxima

    6 dec. 2023

  • Erevoorzitter Koningin Máxima bezoekt Flagshipschool De Bavokring

    30 nov. 2023

  • Werkbezoek scholen voor speciaal onderwijs op Curaçao | Deel I

    28 nov. 2023