De pabo's en het conservatorium in Zwolle organiseerden het symposium ‘Samen Meer Muziek’

De pabo's en het conservatorium in Zwolle organiseerden het symposium ‘Samen Meer Muziek’

17 jun. 2022

'2x Prof = héél tof!'

Afgelopen vrijdag vond in Zwolle het symposium ‘Samen Meer Muziek’ plaats. Naast een rondetafelgesprek organiseerden de pabo's van KPZ, Windesheim, Viaa en NHL Stenden Hogeschool, en het ArtEZ conservatorium Zwolle maar liefst 14 verschillende workshops voor pabo- en conservatoriumstudenten.

De dag begon met uiteenlopende opvattingen van de deelnemers. Van ‘muziekles wordt verzorgd door vakleerkrachten' tot 'iedere groepsleerkracht moet zelf in staat zijn om muziekles te geven', waar het centrale thema van de dag goed bij aansloot: 'hoe kunnen vakleerkrachten en andere musici op zo'n manier samenwerken met groepsleerkrachten dat basisschoolkinderen hiervan profiteren in de muzieklessen?' Met de subtitel '2x Prof = héél tof!'.

Het rondetafelgesprek: successen en knelpunten

Tijdens het rondetafelgesprek met schooldirecteuren, coördinatoren en andere betrokkenen werd er gesproken over de successen van de afgelopen vier jaar: een (online) intervisietraject waarin conservatoriumstudenten de pabostudenten hielpen bij het ontwikkelen van en reflecteren op hun muzieklessen, instrumentale lessen voor pabostudenten, stages, kooractiviteiten en een meerstemmig lied, gemaakt door ArtEZ-studenten voor de pabokoren. Maar ook over aandachtspunten zoals de afronding van subsidies. Musicus Erik Vloeimans benadrukte de taak van de pabo’s om studenten tijd en ruimte te geven om vaardigheden te ontwikkelen. Hiervoor is het belangrijk dat muziek leeft in het werkveld.

De uitkomst was: ze gaan zo door! Directeuren van de vijf instituten zijn blij met de samenwerking en kijken positief naar de toekomst. De plannen bestaan uit een nieuwe lesplaats voor de post-hbo vakspecialist muziek, een gezamenlijke minor muziek, een nog intensievere samenwerking binnen de bestaande curricula en een volgend gezamenlijk symposium.

Welke provincies en regio’s volgen voor de verankering van muziekonderwijs binnen de opleidingen?

Uitspraken van studenten

“Complimenten voor het symposium in Zwolle! Het was erg leuk!”

“Van tevoren zag ik het muzieksymposium van vandaag meer als een verplichting, dan als een uitje, omdat je verteld had dat het verplicht was. Ik had er ook niet zoveel van verwacht, maar achteraf kan ik zeggen dat ik een erg leuke dag heb gehad en dat de workshops me erg veel hebben gebracht. Mocht je mee hebben gewerkt aan de organisatie van dit symposium, dan wil ik je bedanken hiervoor. En zo niet, dan alsnog!”

Aftermovie

Nieuwste artikelen

  • Dag van het MuziekopleidersAkkoord staat in het teken van innovatie

    11 jun. 2024

  • Het Axia College biedt cultuuronderwijs dat aansluit bij het vso

    10 jun. 2024

  • Erevoorzitter bezoekt Flagshipschool VMBO ‘t Venster in Arnhem

    5 jun. 2024